Bc. Marián Kulina

Pracujem ako majster odbornej  výchovy.

 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: marian.kulina@gmail.com
mobil: 0905 138 829

Od –do:                                                                               01.10.1980 – 1982

Pracovná pozícia:                                                              technik ZVT Námestovo

Pracovná oblasť:                                                                               pracovná oblasť

Názov a adresa zamestnávateľa:                                  ZVT Námestovo

 

Od –do:                                                                               01.06.1982 – trvá

Pracovná pozícia:                                                             majster odborného výcviku

Pracovná oblasť:                                                                               Pracovná oblasť

Stredné odborné učilište Nižná

Od – do                                                                                               1974–1978

Získaná kvalifikácia:                                                         Stredná priemyselná škola Tvrdošín

Zameranie:                                                                         ElektroTechnika

Názov a adresa organizácie:                                         

 

Od – do                                                                                               22.9.2000

Získaná kvalifikácia:                                                         Titul Bc.

Zameranie:                                                                         Majster odbornej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                          Trnavská univerzita

 

Od – do                                                                                               10.06.1996

Získaná kvalifikácia:                                                         Výučný list

Zameranie:                                                                         2686 2 mechanik elektronických zariadení

Názov a adresa organizácie:                                          Stredné odborné učilište Liptovský Hrádok

 

Od – do                                                                                               25.6.2009

Získaná kvalifikácia:                                                         2487 2 autoopravár  

Zameranie:                                                                         Mechanik

Názov a adresa organizácie:                                          Stredná odborná škola Technická Námestovo

 

Od – do                                                                                               24.1 – 8.3.2014

Získaná kvalifikácia:                                                         Lektor dalšieho vzdelávania

Zameranie:                                                                         Andragogické kompetencie

                                                                                     Didaktické kompetencie

                                                                                     Sociálne, osobnostné a reflexívne kompetencie

Názov a adresa organizácie:                                          Národný ústav celoživotného vzdelávania Bratislava

 

Od – do                                                                                               12.8.2013

Získaná kvalifikácia:                                                         využívanie komunikačno– informačných technológií vo               

                                                                                     vyučovaní

Zameranie:                                                                         Profesíjný a kariérový rast pedagogických zamestnancov

Názov a adresa organizácie:                                          Žilina

 

Od – do                                                                                               12.9.2013

Získaná kvalifikácia:                                                         kreditná aktualizácia vzdelania

Zameranie:                                                                         využívanie komunikačno– informačných technológií vo               

                                                                                     vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                          MPC, Bratislava

 

Od – do                                                                                               25.5.2014

Získaná kvalifikácia:                                                         Aktualizačné vzdelávanie  

Zameranie:                                                                         Zmena niektorých zákonov

Názov a adresa organizácie:                                          Unikredit Bánska Bystrica

 

Od – do                                                                                               18.2.2014

Získaná kvalifikácia:                                                         Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Prepojenie NSK a obsahového a výkonového štandardu

Názov a adresa organizácie:                                          Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava

 

Od – do                                                                                               18.4.2015

Získaná kvalifikácia:                                                         Aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Interaktívne technológie v edukačnom procese

Názov a adresa organizácie:                                          Newport Group Bratislava

 

Od – do                                                                                               4.4.2008

Získaná kvalifikácia:                                                         23 elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie  

                                                                                     prevádzky

Zameranie:                                                                         Práca na elektrických zariadeniach do 1000V v objektoch

                                                                                     triedy A

Názov a adresa organizácie:                                          R.I.O Liptovský Mikuláš

Dátum:                                                                                 máj  2008

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Diagnostika vozidiel

Názov a adresa organizácie:                                          Homola, školiace centrum Biely Potok

 

Dátum:                                                                                 máj  2011

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Zabezpečenie automobilov

Názov a adresa organizácie:                                          Jablotron, Žilina

 

Dátum:                                                                                 apríl  2013

Forma:                                                                                 školenie

Zameranie:                                                                         Technika elektromobilov

Názov a adresa organizácie:                                          Connect group, Trnava