Bc. Mária Garbiarová

Majsterka odbornej výchovy.

Učím odborný výcvik.

 

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná
E-mail: majamg@azet.sk
telefón: 421435505731
mobil: +421907329801

Od –do:                                                                                01.12.1987– trvá

Pracovná pozícia:                                                              majster odborného výcviku

Pracovná oblasť:                                                                pedagóg školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

 

Od –do:                                                                                01.08.1982 – 30.11.1987

Pracovná pozícia:                                                              technický pracovník- Plánovač a majster prevádzky elektro Oravské Veselé, konštruktér kova a dreva, samostatný účtovník, samostatný referent EP

Pracovná oblasť:                                                                Priemysel hospodárstva- riadenie výroby, účtovanie miezd a vedenie ekonomiky

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Okresný priemyselný podnik Dolný Kubín so sídlom v Trstenej

Od – do                                                                                2017

Získaná kvalifikácia:                                                          získanie I. atestácie

Zameranie:                                                                         Tvorba učebných pomôcok a elektronických vzdelávacích materiálov

Názov a adresa organizácie:                                           CCV PFKU v Ružomberku

 

Od – do                                                                                2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditná inovácia vzdelania

Zameranie:                                                                         Využitie IKT vo vyučovaní 

Názov a adresa organizácie:                                           MPC, Ševčenkova 11, Bratislava

 

Od – do                                                                                2014

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditné aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Komunikačné zručnosti, psychológie a manažmentu práce

Názov a adresa organizácie:                                           UNI KREDIT, Nemcová ,Bratislava

 

Od – do                                                                                2013

Získaná kvalifikácia:                                                          kreditné aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Obsluha počítača, textový editor, Prezentácie

Názov a adresa organizácie:                                           Ústav informácií a prognóz školstva, Staré Grunty 52, Bratislava

 

Od – do                                                                                2003-2008

Získaná kvalifikácia:                                                          V znení zákona NR SR č. 14/2006, v náväznosti na Vyhlášku MPSVaR SR č. 356/2007 a podľa výhl. MPSVaR SR č.718/2002 §21 elektrotechnik, 22,Samostatný elektrotechnik, 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti a na riadenie prevádzky

Zameranie:                                                                         Strategický plán rozvoja Spojenej školy v Nižnej

Názov a adresa organizácie:                                           KU, Ružomberok

 

Od – do                                                                                01.09.2002 – 05.09.2003

Získaná kvalifikácia:                                                          Výučný list v odbore elektroník v odbore oznamovacia a zabezpečovacia technika

Zameranie:                                                                         Odborný výcvik

Názov a adresa organizácie:                                           Združená stredná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok

 

Od – do                                                                                23.08.1999 – 28.09.2000

Získaná kvalifikácia:                                                          Prvý stupeň vysokoškolského vzdelania/obsahovo ucelená časť vysokoškolského štúdia

Zameranie:                                                                         Bakalárske štúdium PFTU majster odbornej výchovy Názov a adresa organizácie:                                         Trnavská univerzita pedagogickej fakulty so sídlom                                                                                                  v Trnave

Od – do                                                                                23.10.1989 – 28.02.1991

Získaná kvalifikácia:                                                          Doplňujúce pedagogické štúdium

Zameranie:                                                                         Majster odbornej výchovy

Názov a adresa organizácie:                                           Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici

 

Od – do                                                                                01.09.1978 – 28.05.1982

Získaná kvalifikácia:                                                          USO

Zameranie:                                                                         Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia

Názov a adresa organizácie:                                           SPŠE, Tvrdošín

Dátum:                                                                                 november 2007

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Projektovanie v etwinningu

Názov a adresa organizácie:                                           NSS Slovakia ŽU v Žiline

 

Dátum:                                                                                 september 2005

Forma:                                                                                  kurz

Zameranie:                                                                         Jednoduché účtovníctvo

Názov a adresa organizácie:                                           SOU Nižná

 

Dátum:                                                                                 október 2006

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Programovanie a aplikácia obvodov typu GAL firmy Lattice

Názov a adresa organizácie:                                           Vanel s.r.o, Nižná

 

Dátum:                                                                                 september 2006

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Programovanie v prostredí MPLABIDE

Názov a adresa organizácie:                                           VANEL s.r.o, Nižná

 

Dátum:                                                                                 apríl 2006

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Využitie IKT v práci učiteľa

Názov a adresa organizácie:            1                             Asociácia projektu INFOVEK-API, Bratislava

 

Dátum:                                                                                 január 2006

Forma:                                                                                  školenie

Zameranie:                                                                         Moderné digitálne technológie

Názov a adresa organizácie:                                           SOU, Nižná