Bc. Juraj Reguly

Majster odborného výcviku

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: jurajre@post.sk
telefón:  +421 43 37091 45
mobil:
web:  


Odborná prax:
Od –do: 01.07.1978 – 30.04. 2000
Pracovná pozícia: mechanik elektrotechnik
Pracovná oblasť: výroba FTVP
Názov a adresa zamestnávateľa: Tesla Orava, OTF
Od –do: 01.05.2000 – 30.07.2003
Pracovná pozícia: správa majetku
Pracovná oblasť: skladové hospodárstvo
Názov a adresa zamestnávateľa: Vidox a.s Nižná
Od –do: 01.09.2003 – trvá
Pracovná pozícia: MOV
Pracovná oblasť: Odborný výcvik
Názov a adresa zamestnávateľa: Stredné odborné učilište, Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do 2014 – 2015
Získaná kvalifikácia: lektor ďalšieho vzdelávania
Zameranie: všeobecné lektorské kompetencie
Názov a adresa organizácie: Národný ústav celoživotného vzdelávania, Bratislava
Od – do 2019 – 2019
Získaná kvalifikácia: certifikovaný IPC špecialista
Zameranie: technológia spájkovania
Názov a adresa organizácie: Real time Technologies Bratislava
Od – do 1988 – 1992
Získaná kvalifikácia: USO
Zameranie: Oznamovacie a rádioelektronické zariadenia
Názov a adresa organizácie: SPŠE, Tvrdošín