Bc. Jozef Bielončík

Hlavný majster odbornej výchovy

Venujem sa manažérskej práci ako hlavný majster  a  učím odborný výcvik

Životné motto: „ Nie slová ale činy „

Kontakt: Spojená škola, Hattalova 471, 027 43 Nižná 
email: jbieloncik@gmail.com
telefón:  +421 43 37091 51
mobil: +421 904 391 058
web:  

Odborná prax:

Od –do:                                                                                2003 – trvá

Pracovná pozícia:                                                              hlavný majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                manažment školy

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   Spojená škola, Nižná

Od –do:                                                                                1976 – 2003

Pracovná pozícia:                                                              majster odbornej výchovy

Pracovná oblasť:                                                                školstva

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   SOU, Hattalova 471 Nižná 027 43

Od –do:                                                                                1973 – 1976

Pracovná pozícia:                                                              technik

Pracovná oblasť:                                                                mechanik elektrotechnických zariadení

Názov a adresa zamestnávateľa:                                   TESLA ORAVA Nižná

Vzdelávanie a príprava:

Od – do                                                                                2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          prvá atestácia

Zameranie:                                                                         Hodnotenie a klasifikácia v študijných a učebných odborov

Názov a adresa organizácie:                                           Katolícka Univerzita v Ružomberku

Od – do                                                                                2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Informačná bezpečnosť v škole

Názov a adresa organizácie:                                           MPC Bratislava 

Od – do                                                                                2015 – 2015

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Riadenie interpersonálnych konfliktov v práci učiteľa 

Názov a adresa organizácie:                                           Newport Group, a.s Bratislava  

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Národná sústava kvalifikáciu školské vzdeláv.

Názov a adresa organizácie:                                           Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava 

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Vzdelávanie pedagogických zamestnancov stredných škôl 

Názov a adresa organizácie:                                           UNI kredit n.o Banská Bystrica

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Právne minimum

Názov a adresa organizácie:                                           UNI kredit n.o Banská Bystrica  

Od – do                                                                                2014 – 2014

Získaná kvalifikácia:                                                          aktualizačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 

Názov a adresa organizácie:                                           MPC Bratislava   

Od – do                                                                                2013 – 2013

Získaná kvalifikácia:                                                          inovačné vzdelávanie

Zameranie:                                                                         Využívanie inf.-komunikačných  technológii vo vyučovaní

Názov a adresa organizácie:                                           MPC Bratislava   

Od – do                                                                                2008 – 2008

Získaná kvalifikácia:                                                          elektrotechnik na riadenie činnosti a prevádzky   

Zameranie:                                                                         elektrotechnik § 23

Názov a adresa organizácie:                                           Školiace stredisko pre VV Liptovský Mikuláš 

Od – do                                                                                2004 – 2007

Získaná kvalifikácia:                                                          majster odbornej výchovy  

Zameranie:                                                                         pedagogika

Názov a adresa organizácie:                                           Pedagogická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave

Od – do                                                                                2004 – 2005

Získaná kvalifikácia:                                                          Vzdelávanie a príprava vedúcich pracovníkov  

Zameranie:                                                                         manažment

Názov a adresa organizácie:                                           Inštitút zahraničného vzdelávania v Bratislave

Od – do                                                                                2002 – 2003

Získaná kvalifikácia:                                                          výučný list umelecký rezbár

Zameranie:                                                                         rezbár

Názov a adresa organizácie:                                           ZSŠ drevárska, Krásno nad Kysucou

Od – do                                                                                1996 – 1997

Získaná kvalifikácia:                                                          výučný list v odbore stolár  

Zameranie:                                                                         stolár 

Názov a adresa organizácie:                                           SOU drevárske Liptovský Hrádok

Školenia, semináre a stáže:

Osobnostné aktivity:

1980 – trvá

Predseda ZOSZZ Tvrdošín – Medvedzie

Lektorská a publikačná činnosť:

Publikačná činnosť:

Členstvo a funkcie v odborných inštitúciách,  alebo zväzoch: