• Školský rok sa začína 1. septembra 2022
 • Školské vyučovanie sa začína  5. septembra 2022 (pondelok)
 • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2022 (utorok) – párny týždeň
 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí  31. januára 2023 (utorok)
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok)

 

Prázdniny

 • jesenné prázdniny –  28. október 2022 – 31. október 2022,  vyučovanie                   sa začne     2. novembra 2022
 • vianočné prázdniny – 23. december 2022 – 7. január 2023, vyučovanie                   sa začne 09. januára 2023 (pondelok)
 • jarné prázdniny – 27. februára 2023 – 03. marec 2023, vyučovanie                        sa začne  06. marca 2023 ( pondelok )
 • veľkonočné prázdniny – 06. apríl 2023  11. apríl 2023, vyučovanie                        sa začína 12. apríla  2023 (streda)
 • letné prázdniny – 1. júl 2023  31. august 2023.
 • začiatok vyučovania po prázdninách – 04. september 2023 (pondelok)

Klasifikačná pedagogická rada 

 • Štvrťročná –  15. november 2022
 • Polročná – 27. január 2023 – dátum vydania vysvedčenia 31. január 2023
 • Trištvrte ročná 14. apríl 2023
 • Koncoročná 27. jún 2023 –  dátum vydania vysvedčenia 30. jún 2022

 

Maturitná skúška  

Riadny termín: 

 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS zo SJL –  14. marec 2023
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ –  15. marec 2023
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z MAT – 16. marec 2023
 • Praktická časť odbornej zložky 15. – 19. mája 2023
 • Ústna forma internej časti 29.máj – 2. jún 2023 

 

Záverečná skúška

Riadny termín:

Praktická a Teoretická(denné štúdium)     19. – 20. jún 2023  

Praktická a Teoretická (externé štúdium)  21. – 22. jún 2023  

 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 

Denné štúdium 

 • Termín: 02. a 3. máj (ŠUP) a 04. a 5. máj (SOŠt)  2023 – 1. kolo – kritériá budú vopred zverejnené na webovej stránke – časť prijímacie konanie.
 • a v prípade potreby Termín  09. a 10. mája (SOŠt) 2023 a 11. – 15. mája (ŠUP) 2023 – 2. kolo – na nenaplnený počet miest