Organizácia školského roka 2020/2021 v SŠ Nižná

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2021
 • Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2021 (štvrtok)
 • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2021(piatok)
 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí  31. januára 2022
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022 (štvrtok)

Prázdniny

 • jesenné prázdniny –  28. október 2021 – 29. október 2021,  vyučovanie sa začne 2. novembra 2021
 • vianočné prázdniny – 23. december 2021 – 7. január 2022, vyučovanie sa začne 10. januára 2022 (pondelok)
 • polročné prázdniny –  4. február 2022 (piatok), vyučovanie začne 7. februára 2022 (pondelok)
 • jarné prázdniny – 7. marec – 11. marec 2022, vyučovanie sa začne  14. marca 2022 ( pondelok )
 • veľkonočné prázdniny – 14. apríl 2022 19. apríl 2022, vyučovanie sa začína 20. apríla  2022 (streda)
 • letné prázdniny – 1. júl 2022 31. august 2022.
 • začiatok vyučovania po prázdninách – 5. september 2022 (pondelok)

Klasifikačná pedagogická rada 

 • Štvrťročná –  15. november 2022
 • Polročná – 27. január 2022– dátum vydania vysvedčenia 31. január 2022
 • Trištvrte ročná 13. apríl 2022
 • Koncoročná 27. jún 2022 –  dátum vydania vysvedčenia 30. jún 2022

Maturitná skúška  

Riadny termín: 

 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS zo SJL –  marec 2022
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ –  marec 2022
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z MAT – marec 2022
 • Praktická časť odbornej zložky –  16. – 20. mája 2022
 • Ústna forma internej časti 30.máj – 3. jún 2021 

Záverečná skúška

Riadny termín:

Praktická a ústna skúška (denné štúdium) – 16. – 17. jún 2022

Praktická a ústna skúška (externé štúdium) – 20. – 21. jún 2022

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 

Denné štúdium 

 • Termín: 9. máj a 12. máj 2022 – 1. kolo – kritériá budú vopred zverejnené na webovej stránke – časť prijímacie konanie.
 • Termín  15. jún 2022 – 2. kolo – na nenaplnený počet miest
 • Talentové skúšky na ŠUP: 22. apríl 2022

Externé, diaľkové štúdium

 • Termíny: jún, júl, august 2022– bez prijímacích skúšok
 • Podanie prihlášky na externé štúdium od 19.apríla 2022 do 31.5. 2022

Rodičovské združenia

26.11. 2021  (piatok do 16:00 hod.)- konzultácie online

29.04. 2022 (piatok do 17:00 hod.)

Deň otvorených dverí  na SOŠT a ŠUP – dátum bude upresnený po uvoľnení situácie s COVID-19

Lyžiarsky výcvik

Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenia

Kurz letných pohybových aktivít