Organizácia školského roka 2020/2021 v SŠ Nižná

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2020
 • Školské vyučovanie sa začína  2. septembra 2020 ( streda ).
 • Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2020( štvrtok )
 • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí  31. januára 2021
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne  2. februára 2021 ( utorok ) a končí sa 30. júna 2021 (streda)

Prázdniny

 • jesenné prázdniny –  29. október 2019 – 30. október 2020,  vyučovanie sa začne 2. novembra 2020 ( pondelok )
 • vianočné prázdniny – 23. december 2020 – 7. január 2021, vyučovanie sa začne 8. januára 2021 ( piatok )
 • polročné prázdniny –  1. február 2021 ( pondelok ), vyučovanie začne 2. februára 2021 ( utorok )
 • jarné prázdniny – 15. február – 19. február 2021, vyučovanie sa začne  22. februára 2021 ( pondelok )
 • veľkonočné prázdniny – 1. apríl 2021 6. apríl 2021, vyučovanie sa začína 7. apríla  2021 (streda)
 • letné prázdniny – 1. júl 2021 31. august 2021. Začiatok vyučovania – 2. septembra 2021 ( štvrtok )

Klasifikačná pedagogická rada 

 • Štvrťročná –  12. november 2021
 • Polročná – 27. január 2021– dátum vydania vysvedčenia 29. január 2021
 • Trištvrte ročná 15. apríl 2021
 • Koncoročná 25. jún 2021 –  dátum vydania vysvedčenia 30. jún 2021

Maturitná skúška  

Riadny termín: 

 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS zo SJL –  03. 2021 
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z ANJ, NEJ –  03. 2021
 • Externá časť MS a písomná forma internej časti MS z MAT –  03. 2021
 • Praktická časť odbornej zložky –  05. – 14. 05. 2021
 • Ústna forma internej časti  05. – 28. 05. 2021 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka 

Denné štúdium 

 • Termín: 11. máj a 13. máj 2021 – 1. kolo – kritériá budú vopred zverejnené na webovej stránke – časť prijímacie konanie.
 • Termín  jún 2021 – 2. kolo – na nenaplnený počet miest
 • Talentové skúšky na SUŠ:  apríl 2021

Externé, diaľkové štúdium

 • Termíny: jún, júl, august 2021– bez prijímacích skúšok

Rodičovské združenia

06.11. 2020  (piatok do 16:00 hod.)- konzultácie online

24.04. 2021 (piatok do 17:00 hod.)

 

Deň otvorených dverí  na SOŠT a ŠUP – dátum bude upresnený po uvoľnení situácie s COVID-19

Lyžiarsky výcvik

Kurz ochrany života a zdravia

Účelové cvičenia

Kurz letných pohybových aktivít