Odbory

3D dizajn

admin
Máš umelecké cítenie, rád kreslíš a pracuješ s počítačom? Tu nájdeš uplatnenie v oblasti reklamy, grafického dizajnu, ...