Niečo o našej škole

Spojená škola v Nižnej pod svojím názvom zastrešuje 2 školy tematicky odlišných zameraní. Je to Stredná odborná škola technická a Stredná Umelecká škola.
kontakty-01

V škole študuje celkom 30 tried. Máme zriadené odborné učebne, laboratória,

špeciálne vybavené jazykové učebne, učebne pre elektroniku, technológiu, učebne pre elektrické merania a silnoprúdovú techniku, učebne a ateliéry pre drevárske a umelecké práce, učebne pre informatiku, ako aj ďalšie špecializované učebné priestory. Naša škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, spoločenskú miestnosť, posilňovňu, telocvičňu a ihrisko s asfaltovým povrchom pre všetky typy loptových hier. Tiež máme plaváreň a tenisové kurty, ktoré môžu žiaci a zamestnanci školy využívať bezplatne. Disponujeme dobre vybavenou knižnicou, ktorá slúži ako informačné centrum. Každý žiak má svoju osobnú uzamykateľnú skrinku.

Internát je súčasťou školy a je s ňou prepojený chodbou. Poskytuje ubytovanie pre viac než 100 žiakov. Izby sú štandardne vybavené s vlastným hygienickým kútikom (WC, umývadlo, sprchy). Domov mládeže má vlastnú spoločenskú miestnosť, miestnosť pre prijímanie návštev a miestnosť pre fitnes a posilňovňu. Žiaci majú zabezpečenú celodennú stravu v jedálni školy.

Spojená škola – viac než len škola

Poskytovať len stredoškolské vzdelávanie už nestačí, škola musí dávať aj ďalšiu pridanú hodnotu čím stúpa jej kvalita. Spojená škola získala dňa 10.2.2011 medzinárodný certifikát kvality od spoločnosti ies Londýn s ratingovým hodnotením BB – Kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni (certifikát) a taktiež každý Školský vzdelávací program dostal hodnotenie bbb – vzdelávanie je vedené výhradne stredoškolskými profesormi a odborníkmi z praxe.

Naša pridaná hodnota k vzdelávaniu je vo forme:

 

Študenti hodnotia  pedagógov formou anonymného testu, ktorý je vyhodnotený za  asistencie profesionálnych psychológov.

 

anglický jazyk,  nemecký jazyk, literárno-filmový krúžok, žurnalistický krúžok, krúžok výpočtovej techniky, krúžok praktickej elektrotechniky a elektroniky, krúžok – dejiny výtvarného umenia, krúžok kreatívnej kresby, maľby, fotografie,  volejbalový,  stolnotenisový,  posilňovňa,  badmintonový,  futbalový,  basketbalový, športové hry – dievčatá, autoelektronika,  domáci majster,  umelecká drevorezba,  príroda  drevo a umenie, elektrotechnický krúžok, krúžok – MAGIC WOOD, turisticko-plavecký,  salón krásy,  obnova starých remesiel, práca na PC od A do Z, športový krúžok,  kamerové a bezpečnostné systémy,  záujmová autoelektronika,  break dance, hudobný krúžok,  mediaclub,  aranžovanie z prírodnín, tvorivá dielňa, internetová kaviareň, fono-club

 

Hviezdoslavov Kubín, Dilongova Trstená, Spriatelené kraje v zjednotenej Európe, Biblická olympiáda, Olympiáda ľudských práv, Olympiáda v ANJ a NEJ, Matematický klokan, MAKS, Genius logicus, ZENIT, SOČ, Módne metamorfózy dreva, Bohúňova paleta, Gorazdovo výtvarné Námestovo, Vianočná pohľadnica, Kreativita mladých grafikov

 

Memoriál M. Zavarskej, Turnaj stredných škôl vo futbale, volejbale, Súťaž v atletike stredných škôl, Súťaž v stolnom tenise, v bedmintone

 

Jadrová elektráreň v Mochovciach, planetárium, Výstava nábytku v Nitre, Autosalón Nitra, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem v Bratislave, Návštevy galérií a kultúrnych pamiatok, KIA v Žiline, Výstava EloSys v Trenčíne

 

Školský reprezentačný ples, Divadelné, filmové predstavenie, Športové podujatie pre deti s handicapom, Výstava prác žiakov školy, Deň učiteľov – spoločenský večer pre zamestnancov školy a zástupcov rodičov z rodičovskej rady, Spoločensko-kultúrne stretnutie s družobnou strednou školou v Hlubokej a v Brne, Družobné stretnutie so Strednou odbornou školou v Liptovskom Hrádku