Elektrotechnická spôsobilosť - po dohode so školiteľom

cena: 120 €