Elektrotechnická spôsobilosť

cena: 120 €

Aktualizačné vzdelávanie pre pedagógov – Online marketing pre školy

cena: 500 €

akreditovanekurzy

Akreditované vzdelávania

cena: 150 €