Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na 4 – ročné študijné odbory ŠUP pre školský rok 2020/2021

Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na 4 – ročné študijné odbory SOŠT pre školský rok 2020/2021


Kritériá prijímania žiakov do prvého ročníka na 3 – ročné učebné odbory SOŠT pre školský rok 2020/2021