Zámer-a-podmienky-nájmu-_kancelárske-priestory-01_2019