Číslo fakúry + PDFPredmet plneniaCena v €Spôsob úhradyDátum zverejnenia
119009440Internet – pripojenie32,29prevodom10.01.2011
2011040002Bankové služby81,35prevodom10.01.2011
119009438Internet – pripojenie19,15prevodom10.01.2011
230110133Potraviny968,67prevodom10.01.2011
230100665Potraviny615,91prevodom15.01.2011
10000011Sanitárne komponenty155,08prevodom15.01.2011
6860379234Chlór technický216,50prevodom15.01.2011
110027PC kompnenty30prevodom15.01.2011
110004Kancelárske a hygienické potreby195,23prevodom15.01.2011
2011030070VUC NET DSL109,48prevodom15.01.2011
110016Chlieb, pečivo43,45prevodom20.01.2011
2110000008Elektroinštalačný materiál636,32prevodom20.01.2011
043003_11Koberec330,29prevodom20.01.2011
101264Preukazy ISIC6,50prevodom20.01.2011
11110008Čipová karta ITIC10,08prevodom20.01.2011
2011009Práčovňa210,55prevodom20.01.2011
741003962Prenájom kopír. zariadenia157,92prevodom20.01.2011
11003449Potraviny280,71prevodom20.01.2011
110028PC + komponenty4345prevodom20.01.2011
92706909Potraviny412,91prevodom20.01.2011
110005Oprava tlačiarne + komponenty197,16prevodom20.01.2011
230101387Potraviny343,45prevodom20.01.2011
20112018Baner pre stand up58prevodom28.01.2011
110097PC komponenty84prevodom28.01.2011
113640003Reklamné služby281,52prevodom28.01.2011
92707050Potraviny158,18prevodom28.01.2011
08210160Členský príspevok SOPK199prevodom28.01.2011
6860387032Nájom plynových fliaš40,32prevodom05.02.2011
11110067Čipové karty ISIC17,59prevodom05.02.2011
21100333Sprievodca tried učiteľa ZD59,55prevodom05.02.2011
01_11Potraviny941,66prevodom05.02.2011
00692011BOZP135,60prevodom05.02.2011
230102812Potraviny451,03prevodom05.02.2011
2001100878Virtuálna knižnica16,56prevodom05.02.2011
1016789Kancelarsky papier191,70prevodom05.02.2011
20112025Baner pre stand up58prevodom05.02.2011
110063Chlieb – pečivo323,36prevodom05.02.2011
9723074307Poplatky Telecom135,58prevodom05.02.2011
2011019Vodné, stočné1099,74prevodom05.02.2011
211150246El. energia VSP411,52prevodom05.02.2011
211150279El. energia škola3488,54prevodom05.02.2011
21115031Tepelná energia2870,58prevodom05.02.2011
211150315Tepelná energia13600,18prevodom05.02.2011
2011440073Odvoz odpadu310,20prevodom05.02.2011
201100878Virtuálna knižnica16,56prevodom10.02.2011
770335Hygienický papier56prevodom10.02.2011
014_2011PO + BOZP99,58prevodom10.02.2011
11000025TKR12prevodom10.02.2011
11000213Náhr. kľúče9,60prevodom10.02.2011
22100257Potraviny180,71prevodom10.02.2011
119020815Internet32,29prevodom10.02.2011
119020816Internet19,15prevodom10.02.2011
230103549Potraviny432,95prevodom10.02.2011
20011040134MT Orange106,77prevodom10.02.2011
2110000041Elektroinštalačný materiál85,84prevodom10.02.2011
0110003Literatúra20,58prevodom15.02.2011
2011030193VUC NET DSL110,40prevodom15.02.2011
741004316Prenájom kopír. zariadenia157,92prevodom20.02.2011
2110000050Svietidlá91,51prevodom20.02.2011
3019006254Stravné lístky897prevodom25.02.2011
2011_002Organizácia a manažment projektu1500prevodom15.03.2011
10166Taniere132,07prevodom15.03.2011
11044Účasť na konferencii98prevodom15.03.2011
110311Toner145,50prevodom15.03.2011
1110168Hygienické potreby – kuchyňa193,14prevodom15.03.2011
01842011BOZP135,60prevodom15.03.2011
2011019Vodné, stočné1237prevodom15.03.2011
95632141Knihy – knižnica51,25prevodom15.03.2011
25110001Vodné, stočné-1099,74prevodom15.03.2011
119032242Internet19,15prevodom15.03.2011
119032244Internet32,29prevodom15.03.2011
211150520El. energia VSP685,91prevodom15.03.2011
211150554El. energia škola3124,51prevodom15.03.2011
211150589Tepelná energia5167,43prevodom15.03.2011
211150590Tepelná energia13990,54prevodom15.03.2011
230105356Potraviny422,64prevodom15.03.2011
230106041Potraviny153,03prevodom15.03.2011
230106043Potraviny179,52prevodom15.03.2011
2112203492Tlačivá126,25prevodom15.03.2011
2724091159T-com25,63prevodom15.03.2011
21100350Preprava130,61prevodom15.03.2011
11_303Teflonové obrusy264prevodom29.03.2011
11000001Sanitárne komponenty172,08prevodom29.03.2011
11000586Výroba náhrad. kľúčov14,06prevodom29.03.2011
11016107Potraviny161,77prevodom29.03.2011
11017754Potraviny91,40prevodom29.03.2011
22100519Potraviny439,64prevodom29.03.2011
92707830Potraviny371,05prevodom29.03.2011
211150725El. energia škola309,17prevodom29.03.2011
230106812Potraviny153,03prevodom29.03.2011
230107527Potraviny450,20prevodom29.03.2011
741004730Prenájom kopír. zariadenia157,92prevodom29.03.2011
2110000101Elektro materiál415,16prevodom29.03.2011
OF110172Potraviny172,86prevodom29.03.2011
046_2011PO + BOZP99,58prevodom08.04.2011
110135Odvoz a likvidácia odpadu89,07prevodom08.04.2011
602516Knihy91,62prevodom08.04.2011
1100243Knihy43,77prevodom08.04.2011
2011063Pranie + čistenie67,98prevodom08.04.2011
2011074Pranie + čistenie24,42prevodom08.04.2011
2011088Pranie + čistenie105,18prevodom08.04.2011
5110061Napájacia jednotka348prevodom08.04.2011
11000150Poplatok TKR12prevodom08.04.2011
11000280Nábytkársky a údržbársky materiál881,44prevodom08.04.2011
11110274Karta ISIC8,80prevodom08.04.2011
52100097Oprava plotra2149,87prevodom08.04.2011
201104848Virtuálna knižnica16,56prevodom08.04.2011
211150773El. energia – VSP1583,42prevodom08.04.2011
211150806El. energia – škola3998,41prevodom08.04.2011
211150841Tepelná energia – VSP8823,42prevodom08.04.2011
211150842Tepelná energia – škola11966,57prevodom08.04.2011
230106815Potraviny63,49prevodom08.04.2011
230108236Potraviny400,84prevodom08.04.2011
2011030317VUC NET DSL110,40prevodom08.04.2011
2011040237Mesačný poplatok + hovorné VUC151,90prevodom08.04.2011
2110000124Elektroinštalačný materiál24,26prevodom08.04.2011
3210900018Práčka LG389prevodom08.04.2011
4725105585Poplatky Telecom163,30prevodom08.04.2011
6860410196Nájom plynových fliaš39,06prevodom08.04.2011
FA110010Maliarsky materiál135,39prevodom08.04.2011
FO1100124Poplatok za seminár53prevodom08.04.2011
FV110214Škrabka na zemiaky – strojová1506,06prevodom08.04.2011
FV110439Toner HP 101072prevodom08.04.2011
OF110208Chlieb – pečivo306,98prevodom08.04.2011
043024_11Koberec327,76prevodom19.04.2011
060411_0_18Poplatok za seminár32prevodom19.04.2011
110066Kancelárske potreby110,40prevodom19.04.2011
290311_3Poplatok za seminár40prevodom19.04.2011
300079_2011E-kniha, Úlohy a testy z matematiky40prevodom19.04.2011
500231Záclony121,89prevodom19.04.2011
775509Hygienický papier67,20prevodom19.04.2011
1011004Poradenstvo, vzdelávanie100prevodom19.04.2011
7102478Prenájom kopír. zariadenia108,73prevodom19.04.2011
11000526Upgrade – účtovníctvo147,46prevodom19.04.2011
11021806Potraviny228,20prevodom19.04.2011
11100284Učebnice NJ12,24prevodom19.04.2011
20110189WAP, vysávač, príslušenstvo780.49prevodom19.04.2011
20112111Baner ROLL UP68.40prevodom19.04.2011
22100719Potraviny51,01prevodom19.04.2011
119043786Internet32,29prevodom19.04.2011
119043787Internet19,15prevodom19.04.2011
230108970Potraviny266,35prevodom19.04.2011
566110235Inzercia48,96prevodom19.04.2011
2011010062FABASOFT, SPIN, MAGMA698prevodom19.04.2011
2011030439VUC NET DSL110,40prevodom19.04.2011
2011040322Telefón + hovorné108,37prevodom19.04.2011
2011440582Odvoz a likvidácia odpadu248,16prevodom19.04.2011
0F110251Potraviny147,23prevodom29.04.2011
2_2011Maliarske práce300prevodom29.04.2011
7103158Prenájom kopír. zariadenia157,92prevodom29.04.2011
11990011Sanitárny materiál133,34prevodom29.04.2011
21106961Sprievodca tr. učiteľa35,90prevodom29.04.2011
92708205Potraviny237,88prevodom29.04.2011
210120927Potraviny178,75prevodom29.04.2011
230109702Potraviny216,49prevodom29.04.2011
566110255Inzercia – Oravsko48,96prevodom29.04.2011
1120200018Nábytok480prevodom29.04.2011
110098Kanc. potreby, materiál na výuku1059,80prevodom20.05.2011
11100061Nábytok – zostava2147,26prevodom10.06.2011
211151190 El. energia – VSP 1428,46prevodom10.06.2011
211151247Tepelná energia – VSP6036,65prevodom10.06.2011
2_2011Maliarske práce3353prevodom22.08.2011
3_2011Maliarske práce1057prevodom22.08.2011
4_2011Maliarske práce5116,07prevodom22.08.2011
12_11Potraviny195,58prevodom07.07.2011
2011_019Polygrafické služby1074prevodom10.09.2011
86511Stravovacie služby41400 Kčprevodom15.07.2011
110616Stavebné práce OV1431,46prevodom30.06.2011
110618Stavebné práce OV1164,53prevodom11.07.2011
110619Stavebné práce OV1296prevodom11.07.2011
130551Stavebný materiál1015,68prevodom04.08.2011
500278Strešný náterový materiál1695prevodom05.09.2011
2011001CNC fréza + sofware1663prevodom30.06.2011
2011002Vreteno METABO ku CNC fréze1550prevodom30.06.2011
2011022Stavebné práce1200prevodom22.07.2011
2011400Stočné3425,72prevodom05.09.2011
2011942Vodné + stočné1950,01prevodom20.07.2011
10110156Oprava výťahu1950,48prevodom02.09.2011
11002030Tel. ústredňa9269,17prevodom28.06.2011
11002031Príslušenstvo a doplnky tel. ústredne3746,46prevodom30.06.2011
11100061Stolársky materiál + služby2147,26prevodom13.06.2011
11110907Dochádzkový terminál + montáž1683,29prevodom22.09.2011
17111369Oprava výťahu1999,68prevodom02.09.2011
20110115Čistiace a hygienické potreby1515,24prevodom30.06.2011
20110116Čistiace a hygienické potreby3348,04prevodom30.06.2011
21101589Nerezový materiál2268,06prevodom15.09.2011
31105028Polygrafické služby1203,84prevodom30.06.2011
110100001Školenie LabVIEW3300prevodom23.06.2011
211140066Študia techn. stavu VSP1698prevodom15.07.2011
211151376El. energia VSP1493,15prevodom08.07.2011
211151400El. energia škola2705,75prevodom08.07.2011
211151433Tep. energia VSP5009,39prevodom08.07.2011
211151434Tep. energia škola3965prevodom08.07.2011
211151632Tep. energia VSP4598,48prevodom22.08.2011
211151633Tep. energia škola3617,32prevodom22.08.2011
211151738El. energia VSP1604,76prevodom22.08.2011
211151798Tep. energia VSP4819,74prevodom09.09.2011
211151799Tep. energia škola3617,32prevodom09.09.2011
211151923El. energia VSP1844,35prevodom09.09.2011
211151944El. energia škola1010,88prevodom09.09.2011
2110000324Elektroinšt. materiál1630,14prevodom27.07.2011
2110000325Elektroinšt. materiál1111,62prevodom27.07.2011
3019024188Stravné lístky1495prevodom29.08.2011
5111115478Výp. a didaktická technika3201,14prevodom08.07.2011
5111127492Výp. a didaktická technika2031,40prevodom 29.07.2011