Naša škola je držiteľom certifikátu International Education Society (IES) s hodnotením BB – kvalitná inštitúcia na veľmi dobrej profesionálnej úrovni.