Cenník služieb v školskej knižnici

Kopírovanie a tlač

Čiernobiele kopírovanie Cena Farebné kopírovanie Cena
A-4 jednostranné € 0,07 A-4 jednostranné € 0,20
A-4 obojstranné € 0,10 A-4 obojstranné € 0,40
A-3 jednostranné € 0,20 A-3 jednostranné € 0,40
A-3 obojstranné € 0,40 A-3 obojstranné € 0,80

Hrebeňová väzba

Viazanie do 50 strán € 0,50
Viazanie nad 50 strán € 1

Laminátovanie

A-5, A-6 € 0,20
A-4 € 0,30
A-3 € 0,50