Portfólio

Riaditeľ

Ing. Peter Smolár

Zástupcovia riaditeľa

 zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť

Ing. Roman Javorek

Zástupca odborného výcviku 

PaedDr. M. Tomaga

Zástupca technických odborov

Ing. Vladimíra Kozáčiková

Zástupca umeleckých odborov

Mgr. Katarína Pilárová

Hlavný majster

Bc. Jozef Tomkuliak

Bc. Jozef Tomkuliak

Učitelia

PhDr. Monika Barčákova

Ing. Vladimír Adamča

Ing. Jozef Klus

Mgr. Monika Krileková

Mgr. Anna Holubčíková

Mgr. Jaroslav Daňa

Mgr. art. Miroslav Knap

Ing. Vladimír Šroba

Mgr. Katarína Chomisteková

Mgr. Jana Franková

Mgr. Jana Krúpová

Ing. Ján Daubner

Mgr. Anna Schweinerová

Mgr. Katarína Parišová

Ing. Dušan Venglarčik

Ing. Mojmír Vrana

Ing. Lenka Badlíková

Mgr. Zuzana Anderková

PaedDr. Ľubica Rončáková

PhDr. Miloš Kázik

RNDr. Tamara Adámusová

Mgr. Marek Medvecký

Ing. Ľudovít Bakoš

Ing. Juraj Nabočík

Ing. Marek Kramarčík PhD

Mgr. Ľubica Lešňovská

Mgr. Katarína Mlichová

PaedDr. Tatiana Rosinová

Ing. Ján Šuško

Ing. Marta Nákačková

Mgr. Eva Karasová

Ing. Eva Pikulíková

Mgr. Eva Laštíková

Ing. Magdaléna Gillová

Mgr. Zuzana Gracíková

Mgr. Kristína Puková

PaedDr. Ivona Šimková Ph.D.

Mgr. Eva Káziková

Ing. Ivana Kubačková

Majstri odborného výcviku

Bc. Marián Kulina

Bc. Marian Pažítka

Martin Koľada

Mgr. Róbert Brišák

Bc. Mária Garbiarová

Bc. Mariana Tekeľová

Bc. Tibor Solárik

Tibor Koňušík

Mgr. Martin Skoruša

Bc. Juraj Reguly

Title

Title

Študijné odbory

Ing. Ivana Kubačková