Portfólio

Riaditeľ

Ing. Roman Javorek

Zástupcovia riaditeľa

Zástupca pre odborný výcvik

PaedDr. Martin Tomaga

Zástupkyňa pre SOŠT

Ing. Vladimíra Kozáčiková

Zástupca pre ŠUP

Mgr. Marek Medvecký

Hlavný majster

Mgr. Róbert Brišák

Učitelia

PhDr. Monika Barčákova

Ing. Vladimír Adamča

Ing. Jozef Klus

Mgr. Monika Krileková

Mgr. Anna Holubčíková

Mgr. Jaroslav Daňa

Mgr. art. Miroslav Knap

Ing. Ján Daubner

Mgr. Anna Schweinerová

Ing. Mojmír Vrana

Ing. Lenka Badlíková

Mgr. Zuzana Anderková

PaedDr. Ľubica Rončáková

PhDr. Miloš Kázik

Ing. Juraj Nabočík

Ing. Marek Kramarčík PhD

Mgr. Ľubica Lešňovská

Mgr. Katarína Mlichová

PaedDr. Tatiana Rosinová

Ing. Ľudovít Bakoš

Ing. Marta Nákačková

Ing. Eva Pikulíková

Mgr. Eva Laštíková

Mgr. Eva Káziková

Ing. Magdaléna Brtková

Mgr. Zuzana Gracíková

Mgr. Kristína Puková

PaedDr. Ivona Šimková Ph.D.

Mgr. Jana Krúpová

Mgr. Eva Laštíková

Ing. Eva Pikulíková

Majstri odbornej výchovy

Bc. Martin Blaha

Bc. Marian Pažítka

Martin Koľada

Mgr. Róbert Brišák

Bc. Mária Garbiarová

Bc. Mariana Tekeľová

Bc. Tibor Solárik

Bc. Tibor Koňušík

Mgr. Martin Skoruša

Ing. Miroslav Revaj

Bc. Jozef Čierny

Bc. Branislav Benický

Bc. Lukáš Lepáček

Študijné odbory

Ing. Ivana Kubačková