Portfólio

Riaditeľ

Ing. Peter Smolár

Zástupcovia riaditeľa

 zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť

Ing. Roman Javorek

Zástupca pre odborný výcvik

PaedDr. Martin Tomaga

Zástupkyňa pre SOŠT

Ing. Vladimíra Kozáčiková

Zástupkyňa pre ŠUP

Mgr. Katarína Pilárová

Hlavný majster

Bc. Jozef Tomkuliak

Učitelia

PhDr. Monika Barčákova

Ing. Vladimír Adamča

Ing. Jozef Klus

Mgr. Monika Krileková

Mgr. Anna Holubčíková

Mgr. Jaroslav Daňa

Mgr. art. Miroslav Knap

Ing. Vladimír Šroba

Ing. Ján Daubner

Mgr. Anna Schweinerová

Mgr. Katarína Parišová

Ing. Dušan Venglarčik

Ing. Mojmír Vrana

Ing. Lenka Badlíková

Mgr. Zuzana Anderková

PaedDr. Ľubica Rončáková

PhDr. Miloš Kázik

RNDr. Tamara Adámusová

Mgr. Marek Medvecký

Ing. Ľudovít Bakoš

Ing. Juraj Nabočík

Ing. Marek Kramarčík PhD

Mgr. Ľubica Lešňovská

Mgr. Katarína Mlichová

PaedDr. Tatiana Rosinová

Ing. Ján Šuško

Ing. Marta Nákačková

Ing. Eva Pikulíková

Mgr. Eva Laštíková

Mgr. Eva Káziková

Ing. Magdaléna Brtková

Mgr. Zuzana Gracíková

Mgr. Kristína Puková

PaedDr. Ivona Šimková Ph.D.

Mgr. Jana Krúpová

Mgr. Eva Laštíková

Ing. Eva Pikulíková

Majstri odbornej výchovy

Bc. Marián Kulina

Bc. Marian Pažítka

Martin Koľada

Mgr. Róbert Brišák

Bc. Mária Garbiarová

Bc. Mariana Tekeľová

Bc. Tibor Solárik

Bc. Tibor Koňušík

Mgr. Martin Skoruša

Bc. Juraj Reguly

Bc. Jozef Čierny

Bc. Branislav Benický

Bc. Lukáš Lepáček

Bc. Martin Blaha

Študijné odbory

Ing. Ivana Kubačková