Stredná odborná škola technická

Stredná odborná škola technická ponuka učebné obory prevažne technického zamerania. Škola ponúka svojim žiakom vysoko kvalifikované formy štúdia spojené s odborným výcvikom žiakov vo vybavených dielňach a učebniach. Po ukončení štúdia sú absolventi pripravení plniť úlohy a požiadavky zamestnávateľov v daných výrobných odvetviach.

Elektromechanik

Základom tohto odboru je orientácia na silnoprúdovú kabeláž, silnoprúdové elektrotechnické súčiastky, a eletroinštalácie v budovách. Absolvent sa uplatní ako odborník na silnoprúdovú techniku.

Čítaj viac o tomto učebnom odbore... Stiahni si informačný leták

Mana60r v autoelektronika

Štúdium pre tých, ktorí sa chcú pripraviť na prácu manažéra v autoservisoch a výrobných firmách automobilového priemyslu. Práca s PC, diagnostika a riadenie kvality sú hlavné činnosti tohto zamerania. Absolventi sa uplatnia ako odborníci na autoelektroniku a riadenie kvality.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Autoelektronika

Ak máte radi autá a chcete spoznať elektroniku a riadiace systémy moderných automobilov, tento program je určený Vám. Súčasťou je diagnostika, motorový manažment a konštrukcia automobilov. Absolventi sa uplatnia v autoservisoch alebo u výrobcov automobilov ako odborníci na autoelektroniku.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Osobný počítač a počítačové siete

Vzdelávací program pre tých, čo chcú spoznať technickú stránku osobného počítača, jeho funkčnosť, programové vybavenie , konfiguráciu PC sietí a prácu v sieti. Absolventi nájdu uplatnenie ako správcovia PC sietí alebo ako technici informačných technológií.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Energetika

Program je určený chlapcom, ktorých zaujíma silnoprúdová technika. Základ programu tvorí elektroinštalácia v budovách, tvorba projektovej dokumentácia a alternatívne zdroje energie. Z absolventov sa stávajú odborníci na silnoprúdovú elektrotechniku, merania a regulácie energetických zdrojov.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Priemyselná elektrotechnika

Pre absolventov štvorročných študijných odborov v elektrotechnike a prioritne pre absolventov našej školy ponúkame dvojročné špecializačné pomaturitné štúdium vo forme Vyššieho odborného vzdelávania. Je to forma vysokoškolského štúdia, ktoré je zamerané na špeciálnu oblasť priemyselnej elektrotechniky. Po absolvovaní študenti získajú titul "DiS" (diplomovaný špecialista)

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Manazment financií

Školský program pre dievčatá a chlapcov, čo chcú spoznať zákonitosti financií, investovania, bankovníctva, tvorby ziskov, úrokov a podobne. Získajp vedomosti ekonómie podporenétechnikou administratívy. Päťročné štúdiium je zárukou profesionality absolventov tohto odvetvia.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Dvojročné nadstavbové štúdium plynulo nadväzuje na trojročný základ v obore technickoadministratívny pracovník. Absolventi tohto oboru sa uplatnia vo výrobných i nevýrobných podnikoch, v obchode, cestovnom ruchu, finančníctve - bankovníctve, daňovníctve, poisťovníctve a iných odvetviach.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Stolársky technik

Dvojročný nadstavbobý vzdelávací program nadväzuje na trojročný základ v obore stolársky technik. Je určený pre tých, ktorí chcú pracovať ako odborníci v drevárskom priemysle na moderných obrábacích strojoch. Absolventi sa uplatnia ako technici a odborníci v nábytkárskych fimách, alebo firmách spracujúcich drevo.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Dvojročný nadstavbobý vzdelávací program pre žiakov, ktorí chcú pracovať ako odborníci v drevárskom priemysle, ako odborníci na moderné obrábacie stroje na výrobu nábytku. Absolventi sa uplatnia ako technici a odborníci v nábytkárskych fimách, alebo firmách spracujúcich drevo.

Čítaj viac o tomto študijnom odbore... Stiahni si informačný leták

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná