Zmluvy 2012

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí grantu PONTIS

6.3.2012

do 30.6.2012

8.3.2012
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní služieb LBA s.r.o. 12.3.2012 do 21.12.2012 12.3.2012
pdf-icon-small

Zmluva o poskytnutí finančného prostriedku-daru na podporu vzdelávania mládežníckych dobrovoľníkov

Rada mládeže Žilinského kraja (RMŽK)

4.6.2012

do 25.11.2012

15.6.2012
pdf-icon-small Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, Bratislava 28.8.2012 28.8.2012
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Narodná agentúra Programu celoživotného vzdelávania, OZ, Svoradova 1, Bratislava

1.8.2012

do 31.7.2014

1.8.2012
pdf-icon-small Zmluva o vzájomnej spolupráci Informačné centrum mladých Tvrdošín, Trojičné námestie 191, Tvrdošín

1.1.2012 do  31.12.2012

1.1.2012
pdf-icon-small Zmluva o reklamnej spolupráci Ekofond, Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava

od 2.2.2012 do 31.1.2013

2.2.2012
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní služieb EuroPro s.r.o., Haburská 29, 821 01 Bratislava 17.12.2012 17.12.2012
pdf-icon-small Zmluva o prenájme Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava

od 30.11.2012 do 30.11.2014

01.12.2012
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančnéhoo daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 15.10.2012 05.12.2012
pdf-icon-small

Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže

"Kreativita mladých grafikov 2013"

Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 15.3.2013 do 31.12.2013 15.3.2012
pdf-icon-small

Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže

"Metamorfózy dreva 2013"

Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina od 15.3.2013 do 31.12.2013 15.3.2012

Zmluvy 2013

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní a úhrade za poskytovaní za služby Olejník Juraj, Západ 1056/13 - 26, 028 01 Trstená

od 01.01.2013 do 31.12.2013

1.1.3013
pdf-icon-small Servis a údržba zariadenia Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava

od 01.01.2014 do 31.12.2014

1.1.2013
pdf-icon-small Mandátna zmluva Star EU, a.s., Vlčkova 51, Bratislava, Staré mesto 29.01.2013 do /na dobu určitú/ 29.1.2013
pdf-icon-small Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia

Divadelné centrum Martin, A Kmeťa 28, 036 01 Martin

29.4.2013 20.2.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančnéhoo daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 20.3.2013 25.3.2013
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 26.4.2013 28.4.2013
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 25.4.2013 28.4.2013
pdf-icon-small Darovacia zmluva Nadácia Volkswagen Slovakia, J. Jonáša 1, 84302 Bratislava 7.5.2013 9.5.2013
pdf-icon-small Elektronický systém testovania 1251/2013 NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 30.11.2015 20.8.2013
pdf-icon-small Elektronický systém testovania 1252/2013 NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 30.11.2015 20.8.2013
pdf-icon-small Zmluva na vydanie palivovej karty Slovnaft a.s., 824 12 Bratislava

13.8.2013 do /

na dobu určitú/

21.8.2013
pdf-icon-small Otvorenie a vedenie bežného účtu VÚB a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25 4.9.2013 10.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o prenájme mot. vozidla Ladislav Húska ,Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.8.2013 do 31.7.2016 10.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 200598_2175 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 20041123_971 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytovaní dátových služieb 20110622_19040 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo 3.9.2013 12.9.2013
pdf-icon-small Rámcová kúpna zmluva EZaL, Renáta Zacharová, Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina  28.2.2014 25.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava  9.9.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Kúpna zmluva Ján Janouš  25.9.2013 23.9.2013
pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí dotácie  ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina  30.11.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slsbozrakých Slovenska do 4.10.2013 30.9.2013
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 30.9.2013 2.10.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 48 mesiacov 3.11.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 48 mesiacov 3.11.2013
pdf-icon-small Konica Minolta prenájom Konica Minolta Slovakia, Černyševského 10, 851 01 Bratislava 12 mesiacov 22.11.2013
pdf-icon-small Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s, Hodžova 11, 010 11 Žilina 16.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Prenájom zariadení LBA s.r.o, Nová Doba 497, 027 43 Nižná 13.12.2013 18.12.2013
pdf-icon-small Dodatok k zmluve TE 02-065-06 Komterm, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 20.12.2013
pdf-icon-small Dodatok k zmluve TE 02-066-06 Komterm, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 20.12.2013

Zmluvy 2015

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 20.1.2015
pdf-icon-small Kúpna zmluva Juraj Reguly 19.1.2015 5.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava  deň vydania 4.2.2015
pdf-icon-small  Zmluva o výpožičke ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava počas trvania zmluvy o spolupráci 10.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Veronika Brunčáková, Matuškova 466/3, 027 43 Nižná 1.1.2015 do 31.12.2015 26.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o dielo Julius Murár 1.1.2015 do 31.12.2015 26.2.2015
pdf-icon-small Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Kreativita mladých grafikov 2015" MVSR-okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina 1.1.2015 do 31.12.2015 3.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní a úhrade za poskytované za služby Olejník Juraj, Západ 1056/13 - 26, 028 01 Trstená 1.1.2015 do 31.12.2015 10.1.2015
pdf-icon-small Zmluva o prenájme hnuteľnej veci AG FOODS s.r.o., Moyzesova 10, 902 01 Pezinok 20.1.2014 do 19.1.2017 10.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava deň vydania 12.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 24.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí grantu Nadácia pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava 2 25.2.2015 do 30.6.2015 24.3.2015
pdf-icon-small Zmluva o zneškodňovaní biolog. odpadu COR Waste, MDŽ 1036/26, 026 01 Dolný Kubín 1.04.2014 do 30.06.2016 19.4.2015
pdf-icon-small Kúpna zmluva DIDACTIC Martin, Novomeského 5/24, 036 01 Martin 30 dní od účinosti zmluvy 18.5.2015
pdf-icon-small Dodatok č.1/2016 k zmluve č. EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko, a.s.,Na stanicu 22, 010 09 Žilina 1.1.2016 do 31.12.2016 26.5.2015
pdf-icon-small Zamestnávateľská zmluva NN Tatry - Sympatia, Trnavská cesta č. 50/B, Bratislava 2 neurčito 26.5.2015
pdf-icon-small Zamestnávateľská zmluva DDS Stabilita neurčito 26.5.2015
pdf-icon-small kúpna zmluva Kontakt plus s.r.o., Gelnická 16, 831 06 Bratislava 02-07.2015 28.5.2015
pdf-icon-small Zmluva o inzercii Regionpress s.r.o., Študentská č.2, 917 01 Trnava deň vydania 12.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o dielo Juraj Reguly do 31.5.2015 15.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci 1260/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci 1257/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 1 k zmluve 1260/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 1 k zmluve 1257/15 CKM, Vysoká 32, 811 06 Bratislava neurčito 19.6.2015
pdf-icon-small Sponzorská zmluva na vecný dar Hakel Slovakia s.r.o., Svätoplukova 26, 040 01 Košice   30.6.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 6.7.2015
pdf-icon-small Zmluva o výpožičke v II. rade Jozef Habovský - HajCo, Západ 1144/20, 028 01 Trstená do 17.7.2015 6.7.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci  TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislava neurčito  8.7.2015
pdf-icon-small Dodatok k zmluve o spolupráci  TransData s.r.o., Jšíkova 2, 821 03 Bratislava neurčito  8.7.2015
pdf-icon-small Dealerská zmluva ASBIS SK spol. s r.o., Tuhovská 33 Bratislava neurčito 14.7.2015
pdf-icon-small Darovacia zmluva Siemens s.r.o., Lamačská 841 04 Bratislava neurčito 21.09.2015
pdf-icon-small Dodatok č.6 k zmluve 200589/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo 1.9.2015 do 31.8.2017 21.09.2015
pdf-icon-small Dodatok č.6 k zmluve 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo 1.9.2015 do 31.8.2017 21.09.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupráci Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sekulská 1, 842 50 Bratislava 25.-26.9.2015 25.9.2015
pdf-icon-small Nájomná zmluva Vzdelávacie aregeneračné centrum s.r.o., Kežmarské žľaby 12, 059 60 Vysoké Tatry 18.9.2015 do 20.09.2015 24.9.2015
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 10.10.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 7 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 8 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 7 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dodatok č. 8 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA s.r.o., A. Bernoláka 377, 029 01Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Dohoda o splupráci Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, nám. A. Bernoláka 378/7, 029 01 Námestovo neurčito 6.11.2015
pdf-icon-small Zmluva o spolupraci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava do 9.12.2015 4.12.2015

     

                                                                                               

Zmluvy 2014

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska ,Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín od 1.1.2014 do 31.12.2015 3.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o zabezpečení zberu, prepravy a zneškod. komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov Július Murár a Anna Murárová od 1.1.2014 do 31.12.2014 13.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o prevode majetku štátu NÚCEM, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava neurčito 13.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 15.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 15.1.2014
pdf-icon-small Zmluva o odvoze a likvidácii kuchynského odpadu Ján Knížacký od 1.1.2014 do 31.12.2014 15.1.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve EL NN 12-065/2012 Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2015 11.2.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko, Na stanicu 22, 010 09 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2015 11.2.2014
pdf-icon-small Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina

6.3.2014

 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 474/14

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 475/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 476/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava  1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 477/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 478/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 479/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 480/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o bežnom účte 481/14 Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 1.4.2014 6.3.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 14.3.2014
pdf-icon-small

Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Kreativita mladých grafikov 2014"

Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina

od 1.1.2014 do 31.12.2014

3.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o organizovaní celoslovenskej súťaže "Metamorfózy dreva  2014" Obvodný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina od 1.1.2014 do 31.12.2014 3.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 11.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 5.5.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí poradenských služieb ZEK Slovakia, s.r.o., MPČĽ 3170/31, 058 01 Poprad

od 26.05.2014 do 31.08.2015

28.05.2014
pdf-icon-small Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná

25.4.2014

28.4.2014
pdf-icon-small  Zmluva o krátkodobom nájme nebyt. priestorov Obec Nižná, Nová doba 506, 027 43 Nižná 24.4.2014 28.4.2014
pdf-icon-small  Kúpna zmluva Ján Janouš 10.4.2014 19.4.2014
pdf-icon-small Zmluva o preprave osôb Juraj Tlach, Kukučínova 399/3, 027 44 Tvrdošín 19.5.2014 17.6.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí grantu NAP Erasmus OZ, Svoradova 1, 811 03 Bratislava  1.7.2014 do  30.6.2015 28.8.2014
pdf-icon-small Zmluva o dielo Exellens, s.r.o., Jána Hollého 588, 027 43 Nižná od 2.9.2014 do 10.9.2014 12.9.2014
pdf-icon-small Dohoda o ukončení odberu el. energie VSP Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilina 19.9.2014 6.10.2014
pdf-icon-small Dohoda o ukončení odberu tep. energie VSP Komterm Slovensko a.s. Na stanicu 22, 010 09  Žilina 19.9.2014 6.10.2014
>pdf-icon-small Zmluva o výpožičke MŠVVŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava neurčito 10.10.2014
pdf-icon-small Zmluva o dodávke tovaru a služieb Jinex, s.r.o., M. Rázusa 15/3930, 010 01 Žilina od 27.10.2014 do 27.10.2015 5.11.2014
pdf-icon-small Kúpna zmluva PC Slovakia, Malý rad 129/20, Trstená 14.11.2014 16.11.2014
pdf-icon-small  Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb EDU CER, s.r.o., Antolská 4, 851 07 Bratislava    18.11.2014
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Gorkého 9, 816 03 Bratislava do 31.12.2014 1.12.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve o účasti na projekte 23167/26120130325 MPC, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava   1.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 1/2015 k zmluve č. EL NN 12-066/2012 Komterm Slovensko a.s., Na stanicu 22, 010 09  Žilina do 31.12.2015 14.12.2014
pdf-icon-small Dodatok k zmluve 42601901 KONICA MINOLTA, Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava do 31.12.2015 22.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 5 k zmluve č. 200598/2175 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo neurčito 22.12.2014
pdf-icon-small Dodatok č. 5 k zmluve č. 20041123/971 DSIDATA, nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo neurčito 22.12.2014
pdf-icon-small Zmluva o vykonávaní deratizačných a dezinsekčných prácach DERATO, Bysterecká 2066/11, 026 01 Dolný Kubín neurčito 29.12.2014

Zmluvy 2016

Zmluvy od 15.1.2012 (Excel)

PDF

Názov

Dodávateľ

Doba trvania Dátum zverejnenia
pdf-icon-small Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, 028 01 Trstená  8.1.2016 12.1.2016
pdf-icon-small Dodatok č. 1/2016 Komterm Slovensko a.s., na stanicu 22, 010 09 Žilina  od 1.1.2016 do 31.12.2016 14.1.2016
pdf-icon-small  Výpoveď nájomnej zmluvy KIA Motors Slovakia s.r.o., Sv. Jána Nepomuckého 1282/1, 013 01 Teplička nad Váhom  od 04.01.2016 do 18.01.2016 14.01.2016
pdf-icon-small  Zmluva o nájme nebytových priestorov  Veronika Brunčáková,  Matuškova 466/3, 027 43 Nižná  od 1.1.2016 do 31.12.2016 18.1.2016
pdf-icon-small  Zmluva o nájme nebytových priestorov Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín  od 1.1.2016 do 31.12.2016 18.1.2016
pdf-icon-small  Zmluva o nájme  DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo  od 19.1.2016 do zrušenia služby 21.1.2016
pdf-icon-small  Dodatok č.9 k zmluve 200598/2175  DSI DATA s.r.o., Nám. A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo  od 18.1.2016 do zrušenia služby 21.1.2016
pdf-icon-small  Zmluva o prenájme Konica Minolta Slovakia,  Černyševského 10, 851 01 Bratislava pozri príloha 21.1.2016
pdf-icon-small  Darovacia zmluva Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., Oravická 616, 028 01 Trstená   28.01.2016
pdf-icon-small  Zmluva o bezplatno prevode majetku štátu  ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava     28.01.2016 
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava neurčito 09.02.2016
pdf-icon-small  Zmluva o inzercii  Regionpress, Študentská 2, 917 01 Trnava deň vydania periodika 2x 12.2.2016
pdf-icon-small  Zmluva o výpožičke ŠIOV, Bellova 54/a, 837 63 Bratislava      26.02.2016
pdf-icon-small Zmluva o zaistení školského zájazdu Student agency k.s., nam. Svobody 86/17, 602 00 Brno   26.02.2016
pdf-icon-small  Zmluva o zabezpečení a organizovaní celoslovenskej súťaže  MVSR Okresný úrad Žilina, Komenského 35, 010 01 Žilina    7.3.2016
pdf-icon-small Zmluva o poskytnutí finančného daru Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava   neurčito  22.03.2016
pdf-icon-small  Servisná zmluva LBA, s.r.o., Nová doba 497, 027 43 Nižná  neurčito  29.04.2016
pdf-icon-small  Darovacia zmluva Centre for Modern Education (SK), s.r.o., Šancová 70, 811 05 Bratislava  25.8.2016  23.9.2016
pdf-icon-small  Darovacia zmluva Siemens s.r.o., Lamačská 841 04 Bratislava  5.9.2016  23.9.2016
pdf-icon-small  Darovacia zmluva Rodičovská rada pri SŠ Nižná, Hattalova 471, 027 43 Nižná    14.10.2016
pdf-icon-small  Zmluva o zverení majetku do správy  ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina  neurčito  17.10.2016
pdf-icon-small  Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Gorkého 9, 816 03 Bratislava  10.12.2016  21.10.2016
pdf-icon-small   Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  Komisia J.W.Fulbrighta, Konventná 1, 811 03 Bratislava  šk.rok 2016/2017  24.10.2016
pdf-icon-small   Zmluva o poskytnutí fin. príspevku  Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03 Pezinok  18.10.2016  25.10.2016
pdf-icon-small   Nájomná zmluva na auto  Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín  od 1.9.2016 do 30.6.2017  10.11.2016
pdf-icon-small   Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava     14.11.2016
pdf-icon-small   Zmluva o poskytnutí finančného daru  Nadácia Petit Academy, Lazaretská 12, 814 64 Bratislava     14.11.2016
pdf-icon-small   Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní akcií žiakov stredných škôl  Promotion Partners, s.r.o., Myslenická 209, 902 03 Pezinok  11.11.2016  16.11.2016
pdf-icon-small   Zmluva o spolupráci pri realizácii verejnej zbierky Hodina deťom  Nadácia pre deti Slovenska, Heydukova 3, 811 08 Bratislava  16.11.2016  22.11.2016
pdf-icon-small   Zmluva o zverení investície  ŽSK, Komenského 48, 011 09 Žilina  24.11.2016 2.12.2016
pdf-icon-small   Dodatok 1 k zmluve o spolupráci a podpore CISCO akadémie  TU Košice, Letná 9, 042 00 Košice  03.11.2016  15.12.2016
pdf-icon-small   Dodatok k zmluve 1/2017 Komterm  Komterm Slovensko a.s., na stanicu 22, 010 09 Žilina  19.12.2016  20.12.2016
pdf-icon-small   Zmluva o nájme nebytových priestorov  Ladislav Húska, Medvedzie 123/10, 027 44 Tvrdošín  1.1.2017  31.12.2017
         
         
         
         
         
         
         
         

     

                                                                                               

Ďalšie články...

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná