Faktúry 2011

Číslo fakúry + PDF Predmet plnenia Cena v € Spôsob úhrady Dátum úhrady       
Dátum zverejnenia
119009440________ Internet - pripojenie______________________ 32,29_____ prevodom   10.01.2011________
2011040002 Bankové služby 81,35 prevodom   10.01.2011
119009438 Internet - pripojenie 19,15 prevodom_______   10.01.2011
230110133 Potraviny 968,67 prevodom   10.01.2011
230100665 Potraviny 615,91 prevodom   15.01.2011
10000011 Sanitárne komponenty 155,08 prevodom   15.01.2011
6860379234 Chlór technický 216,50 prevodom   15.01.2011
110027 PC kompnenty 30 prevodom   15.01.2011
110004 Kancelárske a hygienické potreby 195,23 prevodom   15.01.2011
2011030070 VUC NET DSL 109,48 prevodom   15.01.2011
110016 Chlieb, pečivo 43,45 prevodom   20.01.2011
2110000008 Elektroinštalačný materiál 636,32 prevodom   20.01.2011
043003_11 Koberec 330,29 prevodom   20.01.2011
101264 Preukazy ISIC 6,50 prevodom   20.01.2011
11110008 Čipová karta ITIC 10,08 prevodom   20.01.2011
2011009 Práčovňa 210,55 prevodom   20.01.2011
741003962 Prenájom kopír. zariadenia 157,92 prevodom   20.01.2011
11003449 Potraviny 280,71 prevodom   20.01.2011
110028 PC + komponenty 4345 prevodom   20.01.2011
92706909 Potraviny 412,91 prevodom   20.01.2011
110005 Oprava tlačiarne + komponenty 197,16 prevodom   20.01.2011
230101387 Potraviny 343,45 prevodom   20.01.2011
20112018 Baner pre stand up 58 prevodom   28.01.2011
110097 PC komponenty 84 prevodom   28.01.2011
113640003 Reklamné služby 281,52 prevodom   28.01.2011
92707050 Potraviny 158,18 prevodom   28.01.2011
08210160 Členský príspevok SOPK 199 prevodom   28.01.2011
6860387032 Nájom plynových fliaš 40,32 prevodom   05.02.2011
11110067 Čipové karty ISIC 17,59 prevodom   05.02.2011
21100333 Sprievodca tried učiteľa ZD 59,55 prevodom   05.02.2011
01_11 Potraviny 941,66 prevodom   05.02.2011
00692011 BOZP 135,60 prevodom   05.02.2011
230102812 Potraviny 451,03 prevodom   05.02.2011
2001100878 Virtuálna knižnica 16,56 prevodom   05.02.2011
1016789 Kancelarsky papier 191,70 prevodom   05.02.2011
20112025 Baner pre stand up 58 prevodom   05.02.2011
110063 Chlieb - pečivo 323,36 prevodom   05.02.2011
9723074307 Poplatky Telecom 135,58 prevodom   05.02.2011
2011019 Vodné, stočné 1099,74 prevodom   05.02.2011
211150246 El. energia VSP 411,52 prevodom   05.02.2011
211150279 El. energia škola 3488,54 prevodom   05.02.2011
21115031 Tepelná energia 2870,58 prevodom   05.02.2011
211150315 Tepelná energia 13600,18 prevodom   05.02.2011
2011440073 Odvoz odpadu 310,20 prevodom   05.02.2011
201100878 Virtuálna knižnica 16,56 prevodom   10.02.2011
770335 Hygienický papier 56 prevodom   10.02.2011
014_2011 PO + BOZP 99,58 prevodom   10.02.2011
11000025 TKR 12 prevodom   10.02.2011
11000213 Náhr. kľúče 9,60 prevodom   10.02.2011
22100257 Potraviny 180,71 prevodom   10.02.2011
119020815 Internet 32,29 prevodom   10.02.2011
119020816 Internet 19,15 prevodom   10.02.2011
230103549 Potraviny 432,95 prevodom   10.02.2011
20011040134 MT Orange 106,77 prevodom   10.02.2011
2110000041 Elektroinštalačný materiál 85,84 prevodom   10.02.2011
0110003 Literatúra 20,58 prevodom   15.02.2011
2011030193 VUC NET DSL 110,40 prevodom   15.02.2011
741004316 Prenájom kopír. zariadenia 157,92 prevodom   20.02.2011
2110000050 Svietidlá 91,51 prevodom   20.02.2011
3019006254 Stravné lístky 897 prevodom   25.02.2011
2011_002 Organizácia a manažment projektu 1500 prevodom   15.03.2011
10166 Taniere 132,07 prevodom   15.03.2011
11044 Účasť na konferencii 98 prevodom   15.03.2011
110311 Toner 145,50 prevodom   15.03.2011
1110168 Hygienické potreby - kuchyňa 193,14 prevodom   15.03.2011
01842011 BOZP 135,60 prevodom   15.03.2011
2011019 Vodné, stočné 1237 prevodom   15.03.2011
95632141 Knihy - knižnica 51,25 prevodom   15.03.2011
25110001 Vodné, stočné -1099,74 prevodom   15.03.2011
119032242 Internet 19,15 prevodom   15.03.2011
119032244 Internet 32,29 prevodom   15.03.2011
211150520 El. energia VSP 685,91 prevodom   15.03.2011
211150554 El. energia škola 3124,51 prevodom   15.03.2011
211150589 Tepelná energia 5167,43 prevodom   15.03.2011
211150590 Tepelná energia 13990,54 prevodom   15.03.2011
230105356 Potraviny 422,64 prevodom   15.03.2011
230106041 Potraviny 153,03 prevodom   15.03.2011
230106043 Potraviny 179,52 prevodom   15.03.2011
2112203492 Tlačivá 126,25 prevodom   15.03.2011
2724091159 T-com 25,63 prevodom   15.03.2011
21100350 Preprava 130,61 prevodom   15.03.2011
11_303 Teflonové obrusy 264 prevodom   29.03.2011
11000001 Sanitárne komponenty 172,08 prevodom   29.03.2011
11000586 Výroba náhrad. kľúčov 14,06 prevodom   29.03.2011
11016107 Potraviny 161,77 prevodom   29.03.2011
11017754 Potraviny 91,40 prevodom   29.03.2011
22100519 Potraviny 439,64 prevodom   29.03.2011
92707830 Potraviny 371,05 prevodom   29.03.2011
211150725 El. energia škola 309,17 prevodom   29.03.2011
230106812 Potraviny 153,03 prevodom   29.03.2011
230107527 Potraviny 450,20 prevodom   29.03.2011
741004730 Prenájom kopír. zariadenia 157,92 prevodom   29.03.2011
2110000101 Elektro materiál 415,16 prevodom   29.03.2011
OF110172 Potraviny 172,86 prevodom   29.03.2011
046_2011 PO + BOZP 99,58 prevodom   08.04.2011
110135 Odvoz a likvidácia odpadu 89,07 prevodom   08.04.2011
602516 Knihy 91,62 prevodom   08.04.2011
1100243 Knihy 43,77 prevodom   08.04.2011
2011063 Pranie + čistenie 67,98 prevodom   08.04.2011
2011074 Pranie + čistenie 24,42 prevodom   08.04.2011
2011088 Pranie + čistenie 105,18 prevodom   08.04.2011
5110061 Napájacia jednotka 348 prevodom   08.04.2011
11000150 Poplatok TKR 12 prevodom   08.04.2011
11000280 Nábytkársky a údržbársky materiál 881,44 prevodom   08.04.2011
11110274 Karta ISIC 8,80 prevodom   08.04.2011
52100097 Oprava plotra 2149,87 prevodom   08.04.2011
201104848 Virtuálna knižnica 16,56 prevodom   08.04.2011
211150773 El. energia - VSP 1583,42 prevodom   08.04.2011
211150806 El. energia - škola 3998,41 prevodom   08.04.2011
211150841 Tepelná energia - VSP 8823,42 prevodom   08.04.2011
211150842 Tepelná energia - škola 11966,57 prevodom   08.04.2011
230106815 Potraviny 63,49 prevodom   08.04.2011
230108236 Potraviny 400,84 prevodom   08.04.2011
2011030317 VUC NET DSL 110,40 prevodom   08.04.2011
2011040237 Mesačný poplatok + hovorné VUC 151,90 prevodom   08.04.2011
2110000124 Elektroinštalačný materiál 24,26 prevodom   08.04.2011
3210900018 Práčka LG 389 prevodom   08.04.2011
4725105585 Poplatky Telecom 163,30 prevodom   08.04.2011
6860410196 Nájom plynových fliaš 39,06 prevodom   08.04.2011
FA110010 Maliarsky materiál 135,39 prevodom   08.04.2011
FO1100124 Poplatok za seminár 53 prevodom   08.04.2011
FV110214 Škrabka na zemiaky - strojová 1506,06 prevodom   08.04.2011
FV110439 Toner HP 1010 72 prevodom   08.04.2011
OF110208 Chlieb - pečivo 306,98 prevodom   08.04.2011
043024_11 Koberec 327,76 prevodom   19.04.2011
060411_0_18 Poplatok za seminár 32 prevodom   19.04.2011
110066 Kancelárske potreby 110,40 prevodom   19.04.2011
290311_3 Poplatok za seminár 40 prevodom   19.04.2011
300079_2011 E-kniha, Úlohy a testy z matematiky 40 prevodom   19.04.2011
500231 Záclony 121,89 prevodom   19.04.2011
775509 Hygienický papier 67,20 prevodom   19.04.2011
1011004 Poradenstvo, vzdelávanie 100 prevodom   19.04.2011
7102478 Prenájom kopír. zariadenia 108,73 prevodom   19.04.2011
11000526 Upgrade - účtovníctvo 147,46 prevodom   19.04.2011
11021806 Potraviny 228,20 prevodom   19.04.2011
11100284 Učebnice NJ 12,24 prevodom   19.04.2011
20110189 WAP, vysávač, príslušenstvo 780.49 prevodom   19.04.2011
20112111 Baner ROLL UP 68.40 prevodom   19.04.2011
22100719 Potraviny 51,01 prevodom   19.04.2011
119043786 Internet 32,29 prevodom   19.04.2011
119043787 Internet 19,15 prevodom   19.04.2011
230108970 Potraviny 266,35 prevodom   19.04.2011
566110235 Inzercia 48,96 prevodom   19.04.2011
2011010062 FABASOFT, SPIN, MAGMA 698 prevodom   19.04.2011
2011030439 VUC NET DSL 110,40 prevodom   19.04.2011
2011040322 Telefón + hovorné 108,37 prevodom   19.04.2011
2011440582 Odvoz a likvidácia odpadu 248,16 prevodom   19.04.2011
0F110251 Potraviny 147,23 prevodom   29.04.2011
2_2011 Maliarske práce 300 prevodom   29.04.2011
7103158 Prenájom kopír. zariadenia 157,92 prevodom   29.04.2011
11990011 Sanitárny materiál 133,34 prevodom   29.04.2011
21106961 Sprievodca tr. učiteľa 35,90 prevodom   29.04.2011
92708205 Potraviny 237,88 prevodom   29.04.2011
210120927 Potraviny 178,75 prevodom   29.04.2011
230109702 Potraviny 216,49 prevodom   29.04.2011
566110255 Inzercia - Oravsko 48,96 prevodom   29.04.2011
1120200018 Nábytok 480 prevodom   29.04.2011
110098 Kanc. potreby, materiál na výuku 1059,80 prevodom   20.05.2011
11100061 Nábytok - zostava 2147,26 prevodom   10.06.2011
211151190

El. energia - VSP

1428,46 prevodom   10.06.2011
211151247 Tepelná energia - VSP 6036,65 prevodom   10.06.2011
2_2011 Maliarske práce 3353 prevodom   22.08.2011
3_2011 Maliarske práce 1057 prevodom   22.08.2011
4_2011 Maliarske práce 5116,07 prevodom   22.08.2011
12_11 Potraviny 195,58 prevodom   07.07.2011
2011_019 Polygrafické služby 1074 prevodom   10.09.2011
86511 Stravovacie služby 41400 Kč prevodom   15.07.2011
110616 Stavebné práce OV 1431,46 prevodom   30.06.2011
110618 Stavebné práce OV 1164,53 prevodom   11.07.2011
110619 Stavebné práce OV 1296 prevodom   11.07.2011
130551 Stavebný materiál 1015,68 prevodom   04.08.2011
500278 Strešný náterový materiál 1695 prevodom   05.09.2011
2011001 CNC fréza + sofware 1663 prevodom   30.06.2011
2011002 Vreteno METABO ku CNC fréze 1550 prevodom   30.06.2011
2011022 Stavebné práce 1200 prevodom   22.07.2011
2011400 Stočné 3425,72 prevodom   05.09.2011
2011942 Vodné + stočné 1950,01 prevodom   20.07.2011
10110156 Oprava výťahu 1950,48 prevodom   02.09.2011
11002030 Tel. ústredňa 9269,17 prevodom   28.06.2011
11002031 Príslušenstvo a doplnky tel. ústredne 3746,46 prevodom   30.06.2011
11100061 Stolársky materiál + služby 2147,26 prevodom   13.06.2011
11110907 Dochádzkový terminál + montáž 1683,29 prevodom   22.09.2011
17111369 Oprava výťahu 1999,68 prevodom   02.09.2011
20110115 Čistiace a hygienické potreby 1515,24 prevodom   30.06.2011
20110116 Čistiace a hygienické potreby 3348,04 prevodom   30.06.2011
21101589 Nerezový materiál 2268,06 prevodom   15.09.2011
31105028 Polygrafické služby 1203,84 prevodom   30.06.2011
110100001 Školenie LabVIEW 3300 prevodom   23.06.2011
211140066 Študia techn. stavu VSP 1698 prevodom   15.07.2011
211151376 El. energia VSP 1493,15 prevodom   08.07.2011
211151400 El. energia škola 2705,75 prevodom   08.07.2011
211151433 Tep. energia VSP 5009,39 prevodom   08.07.2011
211151434 Tep. energia škola 3965 prevodom   08.07.2011
211151632 Tep. energia VSP 4598,48 prevodom   22.08.2011
211151633 Tep. energia škola 3617,32 prevodom   22.08.2011
211151738 El. energia VSP 1604,76 prevodom   22.08.2011
211151798 Tep. energia VSP 4819,74 prevodom   09.09.2011
211151799 Tep. energia škola 3617,32 prevodom   09.09.2011
211151923 El. energia VSP 1844,35 prevodom   09.09.2011
211151944 El. energia škola 1010,88 prevodom   09.09.2011
2110000324 Elektroinšt. materiál 1630,14 prevodom   27.07.2011
2110000325 Elektroinšt. materiál 1111,62 prevodom   27.07.2011
3019024188 Stravné lístky 1495 prevodom   29.08.2011
5111115478 Výp. a didaktická technika 3201,14 prevodom   08.07.2011
5111127492 Výp. a didaktická technika 2031,40 prevodom  

29.07.2011

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná