Spojená škola - Nižná - Filtrované položky podľa dátumu: štvrtok, 16 jún 2016
štvrtok, 16 jún 2016 08:20

Networking Academy Games 2016

       Dňa 09.06.2016 sa žiak našej školy, Juraj Vajduliak zúčastnil súťaže Networking Academy Games 2016 v kategórii jednotlivci.

  1. ročník prestížnej študentskej súťaže Networking Academy Games (NAG 2016) umožníl študentom stredných a vysokých škôl ukázať svoje vedomosti a schopnosti z oblasti počítačových sietí, ktoré získali štúdiom v rámci uvedeného programu. Jednotlivci a skupiny súťažili v troch kategóriách. Študenti súperili podľa náročnosti úloh postupne od školského cez národné až po medzinárodné kolo. Súčasťou súťaže bol on-line vedomostný test a riešenie praktickej úlohy.
štvrtok, 16 jún 2016 07:19

Vráťme šport do škôl

Tento názov je nositeľom opakovaného projektu, ktorý má za úlohu zatraktívniť predmet Telesnú a športovú výchovu. Pričom sa zameriava na najdôležitejšie prvky a formy zefektívnenia vyučovania, zvýšenie motivácie žiakov do realizácie školských športových súťaží (volejbal a atletika) a reagovať a spoznávať rozličné ponuky športových aktivít o netradičné športy (aerobic, box, kickbox), a tým znížiť počet necvičiacich žiakov v škole..

štvrtok, 16 jún 2016 07:17

Lezenie je radosť

V sobotu 4.6.2016 na viacerých miestach Slovenska prebiehali rôzne športové podujatia ku Dňu detí. Ani my sme na tento deň nezabudli a spoločne sme ho strávili v priestoroch našej školy. Kde sme zorganizovali športovo-spoločenskú akciu pod názvom Lezenie je radosť, ktorá sa mohla uskutočniť vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý nám schválil grantový projekt „Vráťme šport do škôl“, vďaka ktorému sme získali materiálno-technické zabezpečenie na umelú lezeckú stenu.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná