Spojená škola - Nižná - Filtrované položky podľa dátumu: štvrtok, 05 máj 2016
štvrtok, 05 máj 2016 04:04

Okom kamery na hodinách ruštiny

Vyučovanie druhého cudzieho jazyka sme v Strednej umeleckej škole postavili na kulturologickom smerovaní, čo znamená, že sa snažíme učiť jazyk cez kultúru a kultúru cez jazyk. Keďže ide o študentov umeleckého zamerania, vedomosti i zručnosti z iných predmetov využívame aj na hodinách ruského jazyka. Vedieme tak žiakov k interpretácií vzájomných súvislostí a asociácií, k schopnosti vyjadriť svoj názor, svoje postoje, myšlienky. Pritom nám pomáha hudba, film, divadlo, obraz, literatúra,... pretože ako hovorí Tomáš Houska: „Vzťahy medzi javmi si pamätáme vždy lepšie než absolútne hodnoty...“

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná