Spojená škola - novinky (445)

Ako sme sa nestali milionármi

štvrtok, 14 december 2017 19:28
  1. december nie je len dňom bosoriek a stríg, ale pre dvoch žiakov našej školy bol aj dňom, kedy sa mohli stať „milionármi“. Slovenčinársky milionár – tak znela súťaž organizovaná Filozofickou fakultou Katolíckej univerzity v Ružomberku. Zúčastnili sa jej dvaja žiaci z našej školy. Umeleckú časť reprezentovala Barbora Kopilcová (IV. AU) a technickú časť zastupoval Juraj Vrabček (IV. CE). V tvrdej konkurencii 22 škôl, prevažne gymnázií, sa im nepodarilo zvíťaziť, ale hanbu nám určite neurobili. Veď nie vždy je dôležité zvíťaziť, ale dať o sebe vedieť.

Mikuláš na Spojenej škole v Nižnej

streda, 13 december 2017 08:53

Dňa 6. decembra našu školu navštívil sv. Mikuláš. Jeho posádku tvorili dvaja anjeli a dvaja čerti, ktorí pomáhali pri rozdávaní malých sladkých prekvapení. Mala som tú česť byť jedným z anjelov a rozdávať darčeky nielen žiakom, ale aj učiteľom. Veľmi ma potešilo vidieť, akú veľkú radosť  môžeme urobiť druhým aj takýmto malým gestom, ako je návšteva Mikuláša v triede.

Deň otvorených dverí

piatok, 08 december 2017 11:26

  Dňa 7.decembra 2017 sa na našej Strednej umeleckej škole uskutočnilo podujatie pod názvom Deň otvorených dverí. Tejto akcii je už niekoľko rokov vyčlenený práve prvý decembrový týždeň a ani tento nebol výnimkou.

Už pre ôsmou hodinou sme privítali prvých návštevníkov- žiakov ZŠ spolu s rodičmi i učiteľmi. Všetci bez rozdielu mali možnosť poznať systém výučby na strednej umeleckej školy.

Dominik Chovanec na súťaži strieborný

piatok, 08 december 2017 05:13

V termíne 6-7 decembra sa konal XIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci tretieho ročníka Dominik Chovanec III.C a Marek Žubor III.D.

Vyhodnotenie súťaže Mladá slovenská poviedka

pondelok, 04 december 2017 05:10

V mesiaci november som sa zúčastnila vyhodnotenia celoštátnej súťaže mladých autorov – 14. ročníka Mladej slovenskej poviedky 2017, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťažila som s poviedkou Dve v jednej, s ktorou som získala čestné uznanie.

LIBOR SALVA POSTUPUJE NA CELOSLOVENSKÉ KOLO V ZENITE

piatok, 01 december 2017 05:19

V posledný novembrový deň skoro ráno sa štyria žiaci pod vedením Mgr. Martina Tomagu vybrali smer Liptovský Hrádok, kde na Strednej odbornej škole elektrotechnickej sa konala krajská súťaž ZENIT v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A (3-4. ročník) nás reprezentovali žiaci III.C Dominik Chovanec a Lukáš Babečka. V kategórii B (1-2. ročník) nás reprezentovali žiaci II.C Libor Salva a Matúš Vrabel.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná