Spojená škola - novinky (403)

Literárna súťaž Paulinyho Turiec

utorok, 13 jún 2017 08:53

Jubilejný 20. ročník – pre SŠ mimoriadne úspešný

Paulinyho Turiec je literárna súťaž vo vlastnej tvorbe, v kategórii poézie alebo prózy. Jej vyhlasovateľom je Gymnázium Viliama Paulinyho Tótha v Martine. Do súťaže sme sa  zapojili aj v minulých ročníkoch, ale až tento rok obdržali dve naše žiačky pozvanie na slávnostné vyhodnotenie. Samotné pozvanie nám dávalo dôvod na očakávanie určitého ocenenia.  Konečné umiestnenie sme však vopred nedokázali odhadnúť. Vo veľkej konkurencii by nás potešilo akékoľvek čestné uznanie.

NAŠI ŽIACI NA KRAJSKOM KOLE SÚŤAŽE O SLOVENSKU

utorok, 13 jún 2017 04:15

znakzsk

Dňa 8. júna 2017 sa viac ako sto žiakov z 54 stredných škôl z celého Žilinského kraja zúčastnilo na krajskom kole súťaže Mladý Slovák. Vyhlasovateľom tejto vedomostnej súťaže je odbor školstva a športu Žilinského kraja. Organizátor podujatia chce aj týmto spôsobom ,,zvýšiť záujem mladých ľudí o tradície, kultúru a históriu slovenského národa, formovať ich prirodzený slovenský patriotizmus, vlastenectvo a národné povedomie a rozvíjať ich pocit spoluzodpovednosti za vývoj spoločnosti v Žilinskom samosprávnom kraji.

VAŠE VZDELANIE - VÁŠ KAPITÁL

utorok, 13 jún 2017 04:09
V rámci štúdie OECD PISA 2012 - FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ dosiahli slovenskí žiaci signifikantne nižší výkon ako vykazujú výsledky žiakov krajín OECD, čo znamená, že 22,8 % našich žiakov nie je schopných v základných súvislostiach riešiť a aplikovať v praxi otázky a problémy týkajúce sa financií.
Pojmom finančná gramotnosť označujeme stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.

Študenti Spojenej školy v Nižnej si kurzy užívajú

štvrtok, 08 jún 2017 06:18

Tento rok naši študenti absolvovali v čase ústnych maturitných skúšok Kurz na ochranu života a zdravia pre tretie ročníky a Kurz letných pohybových aktivít pre druhé ročníky. „Branný“ sme poňali trochu netradične a okrem pochodov, zdravotnej prípravy, hodu granátom, streľby zo vzduchovky či športových hier sme zaradili do brannej prípravy aj orientačné preteky pre tretiakov a splav po rieke Orave pre druhákov.

Filmový festival ,,Jeden svet,,

streda, 07 jún 2017 07:45

Festival ,,Jeden svet,,  je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudsko-právnymi a  globálnymi  témami.  Každoročne  prezentuje  okolo 60 dokumentárnych filmov prevažne zahraničnej produkcie, vyše desiatku diskusií na aktuálne témy, fotografické výstavy a koncerty.

Volejbalový turnaj štvoríc

utorok, 06 jún 2017 07:50

            Kabinet telesnej výchovy a športu organizoval v máji volejbalový turnaj a to po výrazne dlhom čase. Keďže v každej triede sa nenájde veľa nadšencov tohto druhu športu, zvolili sme alternatívu „volejbal štvoríc“.

            Na naše milé prekvapenie sa prihlásilo osem družstiev, dokonca jedno zmiešané. A tak sa dňa 15.5. 2017 hralo v dvoch skupinách o postup do štvrťfinále. Systém hry na dva víťazné sety do 15 bodov zabezpečil, pomerne spravodlivo, dvoch víťazov z obidvoch skupín. Do štvrťfinále tak postúpili triedy II.B, I.JS, III.B, II.D s II.C.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná