Spojená škola - novinky (432)

Olympiáda v anglickom jazyku

utorok, 28 november 2017 06:22

Už tradične, ako každý školský rok sa dňa 24. novembra 2017 na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 14 študentov zo všetkých odborov  našej školy, kde mali možnosť  vyskúšať  si svoje vedomosti a zručnosti  v danom jazyku.

Prezentácia našej školy v Žiline.

pondelok, 27 november 2017 07:11

Dňa 07.11.2017 sme  boli  v Žiline na „ Krajskej burze informácií a burze práce“, ktorá sa konala v priestoroch Hotela Slovakia. Burza bola realizovaná formou prezentácie stredných škôl a zamestnávateľov zo Žilinského kraja. Informovali sme žiakov o ponuke študijných a učebných odborov, ako aj podmienkach prijatia na štúdium. Prezentovali sme aj praktické vyučovanie a výrobky našich študentov.

Burza povolaní v Dolnom Kubíne

štvrtok, 23 november 2017 05:24

Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne, konaná dňa 14.11.2017, pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných a učebných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa aj naša škola na tejto burze zúčastnila a ponúkala pre budúcich študentov našej školy možnosti štúdia v študijných a učebných odboroch.

Grafika v Praxi, Objav svoj talent

streda, 22 november 2017 08:47
  1. november 2017, bol pre našu školu o čosi iný, ako v bežné dni. Tento deň sa totižto niesol v duchu kreativity, nadobúdania nových skúseností a zručností a v neposlednom rade aj v duchu súťaživosti. Na našej škole v ten deň prebiehalo vzdelávacie podujatie pre učiteľov ZŠ a tiež aj výtvarná súťaž pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ.

Celoslovenské finále súťaže ”SILNÁ RUKA 2017”

utorok, 21 november 2017 10:16

Na základe umiestnenia v Oblastnom kole súťaže ,,SILNÁ RUKA” stredných škôl 2017, nám postúpilo na celoslovenské kolo do Košíc 5 študentov. V takejto početnej zostave sme na armwrestling ešte nikdy nedostali a tak boli naše očakávania veľmi vysoké. V tíme sme mali štyroch štvrtákov a jednu druháčku, ktorá je v tejto súťaži úplný nováčik.

Zelená škola

utorok, 21 november 2017 05:10
Dňa 6.11.2017 sa v priestoroch školy zorganizoval workshop Energetika nás baví v rámci projektu Zelená škola a súčasne projektu Erasmus. Workshopu sa zúčastnili okrem žiakov Spojenej školy aj 2 študenti z Estónska a ich učiteľ. Na workshope boli účastníci oboznámení o rôznych spôsoboch využívania alternatívnych zdrojov energie a niektoré si mohli v praxi aj vyskúšať. S prekladaním do anglického jazyka nám pomáhali žiaci Tomáš Hažlinský IV.B, Filip Sivčák IV.B, Michal Kavuljak III.C a samozrejme pani učiteľka Pilárová, ktorej chceme veľmi pekne poďakovať:)

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná