Spojená škola - novinky (475)

Workshop Slnečné lúče pre všetkých

utorok, 08 apríl 2014 08:03

10. apríla 2014 v priestoroch kultúrneho domu v Nižnej sa uskutoční stretnutie mládeže, zástupcov firiem a predstaviteľov Vzdelávacieho centra n.f.. Cieľom stretnutia bude odovzdať pozitívne skúsenosti, ktoré jednotliví aktéri získali v priebehu realizácie projektu.

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 2014

piatok, 04 apríl 2014 05:26

erb mesta martin,,Na Dejepisnú olympiádu sme sa dlho pripravovali, lebo sme museli vytvoriť vlastnú prácu. Prvou časťou olympiády však bol test. Bol síce náročný, ale akosi sme ho zvládli. Stresujúcejšou časťou súťaže bola obhajoba vlastnej práce pred odbornou porotou a ostatnými súťažiacimi. Aj to sme zvládli, hoci sme v silnej konkurencii neuspeli."

JABLOTRON v SŠ Nižná

pondelok, 31 marec 2014 12:53

Dňa 20.03.2014 sa v klubovni školy konala odborná prednáška spojená s prezentáciou výrobkov firmy Jablotron Slovakia s.r.o.. Prezentácia bola zameraná na poskytovanie služieb elektronickej ochrany majetku a osôb v oblasti predaja, distribúcie a servisu komponentov elektronických zabezpečovacích systémov (EZS), GSM komunikačných a signalizačných zariadení, ale aj komponentov malej domácej automatizácie a ďalších výrobkov z oblasti aplikovanej elektroniky.

Miroslav opäť vystavoval

pondelok, 31 marec 2014 08:37

Náš kolega Mgr. Art. Miroslav Knap sa opäť prezentoval svojimi výtvarnými prácami. Tentokrát pre zmenu v zahraničí, v priestoroch Slovenského kultúrneho inštitútu vo Viedni. Rakúšania mohli obdivovať viac ako dve desiatky obrazov z posledného obdobia tvorby umelca. A Miroslav sa so svojim charakteristickou nadsádzkou a knapovským humorom opäť nezaprel.

COMENIUS 2014

pondelok, 24 február 2014 08:08

Százhalombatta 2. – 8. 2. 2014
Spojená škola v Nižnej pokračuje aj naďalej v objavovaní a spoznávaní ďalších Európskych krajín prostredníctvom projektu Comenius – Skills for Life, Skills for Future. Po predošlých destináciách, ktorými boli Španielsko a Fínsko, sme teraz namierili k našim južným susedom, do Maďarska. Pre niektorých to možno nie je až taká lákavá ponuka, no kto nespozná tento kraj kvalitného vína a pikantných jedál do detailov, môže len ľutovať.

Spájanie teórie s praxou

piatok, 14 február 2014 11:20

Zásada spojenia teórie s praxou je požiadavka, aby žiaci pochopili význam teórie v živote, v praxi a naučili sa uvedomele používať osvojené poznatky na riešenie praktických úloh. Teoretická príprava vo vyučovaní spravidla predchádza praktickej činnosti. Komenský hovorí : „ Teória bez praxe je neplodná a prax bez teórie zaslepená."

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná