Spojená škola - novinky (403)

BIELA PASTELKA

streda, 11 október 2017 09:20

Dňa 22. 9. 2017 sa v meste Nižná konala verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým „BIELA PASTELKA“. Ako dobrovoľníci sa tejto akcie zúčastnili aj žiaci Spojenej školy v Nižnej. Študenti utvorili tri dobrovoľnícke skupiny. Študenti z II.AUG Gabriela Nogová, Dávid LubasPeter Ligoš tvorili prvú skupinu a trojica Katarína Čičmanová, Tomáš DudaPavol Reguly (z III.B triedy) druhú  skupinu.

Študenti SUŠ v Bratislave

streda, 11 október 2017 07:56

V krásne piatkové ráno 6. 10. 2017 sme sa vybrali do Čunova, len 20 km južne od Bratislavy. Nachádza sa tu jedno z najromantickejších múzeí moderného umenia v Európe – Danubiana Meulensteen Art Museum. Múzeum má jedinečnú polohu, leží na hraniciach troch štátov v krásnom prostredí dunajského polostrova umenia. Mimoriadne citlivé prepojenie s okolitou prírodou a riekou Dunaj ešte umocnilo umelecký zážitok z vystavovaného výtvarného umenia.

Sila kultúry dnes a v minulosti

streda, 11 október 2017 07:28

Sila človeka a ľudstva je v jeho v kultúre a kultúra je jeho silou. Človek šľachtí prírodu a obrába zem. Ctí si svoju prácu a remeslo. Spoločne s druhými ľuďmi obýva krajinu, zakladá mestá a buduje spoločnosť. Prejavuje úctu vznešenému Bohu a má ho vo vážnosti. Boha pravdy, dobra, statočnosti, spravodlivosti, krásy a múdrosti. Žije uprostred iných vyznaní, tradícií a kultúr. Kultúr spoločných, blízkych a predsa tak odlišných. Spoznávanie nových kultúr blízkych či vzdialených vždy človeka obohacovalo a stále obohacuje.

BURZA POVOLANÍ TRSTENÁ

streda, 11 október 2017 06:39

Dňa 10. 10. 2017 sa majstri odbornej výchovy, učitelia  a žiaci našej školy zúčastnili na „Burze povolaní“, ktorú organizovalo CPPPaP Trstená.  Akcia mala uľahčiť  žiakom okolitých ZŠ ich zodpovedný výber strednej školy na základe dostatočných informácií o náplni jednotlivých študijných a učebných odborov.

BURZA POVOLANÍ NÁMESTOVO

streda, 11 október 2017 04:32

Ani sychravé počasie neodradilo kolektív majstrov odbornej výchovy, učiteľov a našich žiakov Spojenej školy v Nižnej zúčastniť sa Burzy povolaní v Námestove, ktoré organizovalo Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Námestovo.

Už tradične na začiatok školského roka  patrí pešia zóna v Námestove stánkom, ktoré však nie sú predajné, ale sú to stánky pod ktorými stoja učitelia, majstri a žiaci stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja.

SPOMIENKA NA SKUTOČNÉHO HRDINU

štvrtok, 06 júl 2017 05:28

gabcik

,,O Jozefovi Gabčíkovi som prvýkrát počul na výstave, venovanej tomuto slovenskému hrdinovi druhej svetovej vojny. Teraz už viem, že to bol veľmi statočný chlap, ktorý bojoval proti zlu a za svoju vlasť. Najviac sa mi na ňom páčilo, že sa nikdy nevzdal a to ani proti stonásobnej presile.“ S touto novou skúsenosťou odchádzal Erik Macura, žiak I.D z výstavy s názvom ,,Jozef Gabčík – hrdina druhej svetovej vojny“. Táto výstava spojená s prednáškou sa uskutočnila v klubovni Spojenej školy v Nižnej v poslednom mesiaci uplynulého školského roku.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná