Spojená škola - novinky (432)

Deň otvorených dverí

piatok, 08 december 2017 11:26

  Dňa 7.decembra 2017 sa na našej Strednej umeleckej škole uskutočnilo podujatie pod názvom Deň otvorených dverí. Tejto akcii je už niekoľko rokov vyčlenený práve prvý decembrový týždeň a ani tento nebol výnimkou.

Už pre ôsmou hodinou sme privítali prvých návštevníkov- žiakov ZŠ spolu s rodičmi i učiteľmi. Všetci bez rozdielu mali možnosť poznať systém výučby na strednej umeleckej školy.

Dominik Chovanec na súťaži strieborný

piatok, 08 december 2017 05:13

V termíne 6-7 decembra sa konal XIII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline.

Našu školu reprezentovali dvaja žiaci tretieho ročníka Dominik Chovanec III.C a Marek Žubor III.D.

Vyhodnotenie súťaže Mladá slovenská poviedka

pondelok, 04 december 2017 05:10

V mesiaci november som sa zúčastnila vyhodnotenia celoštátnej súťaže mladých autorov – 14. ročníka Mladej slovenskej poviedky 2017, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťažila som s poviedkou Dve v jednej, s ktorou som získala čestné uznanie.

LIBOR SALVA POSTUPUJE NA CELOSLOVENSKÉ KOLO V ZENITE

piatok, 01 december 2017 05:19

V posledný novembrový deň skoro ráno sa štyria žiaci pod vedením Mgr. Martina Tomagu vybrali smer Liptovský Hrádok, kde na Strednej odbornej škole elektrotechnickej sa konala krajská súťaž ZENIT v elektronike. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A (3-4. ročník) nás reprezentovali žiaci III.C Dominik Chovanec a Lukáš Babečka. V kategórii B (1-2. ročník) nás reprezentovali žiaci II.C Libor Salva a Matúš Vrabel.

NAŠI ŠTUDENTI V STAROSLOVENSKEJ ŠKOLE HLAHOLIKY

štvrtok, 30 november 2017 09:58

gabcik

,,Každé ľudské srdce na zemi
dážď Božích písmen potrebuje pre seba...“

Slová našej prvej básne - Konštantínovho Proglasu - boli dňa 21. novembra 2017 adresované predovšetkým zástupcom súčasnej  mladej generácie. V tento deň sa v Kongresovej sále Úradu Žilinského samosprávneho kraja konal druhý ročník edukačno-súťažného podujatia Staroslovenská škola hlaholiky.

Vyhodnotenie súťaže Mladý autoelektronik

štvrtok, 30 november 2017 05:10

V mesiaci november sa konala súťaž Mladý autoelektronik. Zúčastnili sa jej prihlásení žiaci 3. ročníka študijného odboru Autoelektronika v počte 12 žiakov.                                                                     
Súťaž mala dve časti - teoretickú (forma testu) a praktickú (identifikácia rôznych komponentov z automobilu).

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná