Spojená škola - Nižná - Filtrované položky podľa dátumu: pondelok, 19 marec 2018

Dňa 9. 3. 2018 sa uskutočnil 7. ročník súťaže „Mladý elektrotechnik“.

 Súťaž bola určená pre žiakov  prvého ročníka strednej odbornej školy technickej.  Bola zameraná na odborné vedomosti a praktické zručnosti z oblasti elektrotechniky. Súťaže sa zúčastnili nasledovné triedy: I. A, I. B, I. C, I. D. Súťažilo sa v dvojčlenných družstvách. Žiaci vypracovali test z obvodov jednosmerného prúdu, určovali hodnoty rezistorov pomocou farebného kódu a zapojili jednoduchý elektrický obvod s  diódou.

pondelok, 19 marec 2018 08:07

Svet v obrazoch

Dňa 6. 3. 2018 sa konala vernisáž výstavy Svet v obrazoch pod vedením Mgr. Kataríny Parišovej a Mgr. Zuzany Anderkovej. Vystavovali 26 žiaci Spojenej školy v Nižnej, organizačná zložka Stredná umelecká škola, v MsKS v Dolnom Kubíne. Prácami vyjadrili svoju predstavu o dnešnom svete tak, ako ho vnímajú mladí ľudia svojimi vlastnými očami.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná