SPOMIENKA NA OSOBNOSŤ NAŠEJ ŠKOLY

,,V tej chvíli, ako človek dokoná,

zmenia sa všetky jeho podobizne.

Oči sa inak na svet zadívajú,

pery sa trochu inak usmejú.“

                       (Anna Achmatovová)

 

Dňa 18. februára 2019 sa v Dolnom Kubíne uskutočnila posledná rozlúčka s PhDr. Jozefom Brezovským – učiteľom, ktorý v našej škole učil viac ako 20 rokov slovenčinu, literatúru a ruštinu. Aj keď pán profesor pôsobil na viacerých oravských školách, najvýraznejšiu stopu zanechal práve v tej našej. Tá sa v čase jeho pôsobenia volala Stredné odborné učilište elektrotechnické a aj vďaka pedagógom jeho formátu mala takú úroveň, že v nej študovali žiaci z celého Slovenska. Pán Brezovský okrem pedagogického majstrovstva vynikal aj ako výborný znalec a interpret literatúry; pôsobil v porotách recitačných a literárnych súťaži; ako profesionál zvládal úlohu hlásateľa i moderátora a spolupracoval na príprave novín Nižnianske ozveny. Bol nielen učiteľom slovenského jazyka, ale aj  opravdivým slovenským vlastencom. Preto sa angažoval v organizáciách, ktoré presadzovali právo nášho národa na sebaurčenie a usilovali sa o jeho hmotné a kultúrne povznesenie. V posledných rokoch sa pán profesor opäť vrátil do našej školy, keď ako pedagóg a režisér spolupracoval s naším divadelným krúžkom na príprave úspešných predstavení.

Osobnosť múdreho človeka  so zamatovým hlasom a džentlmenským vystupovaním by sme chceli priblížiť aj súčasnej generácii pedagógov a žiakov našej školy a to spomienkou pána profesora na jeho učiteľské začiatky v Nižnej. Odráža sa v nej nielen jeho ušľachtilý duch, ale aj jeho učiteľská a životná filozofia.  

Česť jeho pamiatke!

                                                                                                                                                                                             Miloš Kázik

Porozumenie v zborovni

Pri jubilejných výročiach sa človek nevyhnutne musí vracať do minulosti, hoci tieto návraty znamenajú isté nebezpečenstvo. Farby minulosti bývajú totiž vždy svetlejšie a krajšie ako farby prítomnosti a „starecké“ spomienky majú obyčajne vôňu nostalgie.

            Do učilišťa som prišiel v roku 1971. Aby som bol presný – do starého učilišťa.  Tak sme nazývali tých niekoľko dielní a tried za bránami fabriky. Bolo ich skutočne iba niekoľko. Učilo sa na dve zmeny, oproti triedam dielne, jedna učebňa bola dokonca „za rohom“, a tak riziko, že bude predčasne prázdna, bolo pomerne veľké.

            V malej zborovni sa stretávala hŕstka učiteľov, vedúci vychovávateľ, prichádzali sem aj majstri odborného výcviku. Kabinety? O tých sme v tej dobe mohli iba snívať.

            Zdalo by sa, že sme si museli liezť na nervy, trpieť „ponorkovou  chorobou“. No nemyslím si, že to tak bolo. Možno naozaj človek rád zabúda na nepríjemné veci, ja však stále spomínam na tie roky ako na obdobie vzájomnej znášanlivosti, tolerancie, porozumenia. A verím, že moji vtedajší kolegovia sa so mnou stotožnia.

            Nemienim týmito riadkami ospevovať starinu. Je pekné mať priestrannú školu, dielne, internát, telocvičňu, jedáleň. Chcel som iba pripomenúť, že materiálne hodnoty nie sú prvoradé, a preto kolektívu učilišťa želám predovšetkým krásne medziľudské vzťahy, vzájomnú úctu, kolegialitu.

                                                                                                                                              PhDr. Jozef Brezovský, bývalý profesor SOU

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná