Krajské kolo súťaže Zenit v Elektronike

Stredná odborná škola elektrotechnická Liptovský Hrádok sa 27.11.2018 stala domovským stánkom súťaže Zenit v elektronike. Do tejto súťaže sa zapojili aj naši študenti. Súťažilo sa v dvoch kategóriách. V kategórii A súťažili Dominik Chovanec IV.C a Libor Salva III.C, v kategórii B Matej Žuffa II.A a Juraj Podstavek II.A.

Súťaž pozostávala z troch častí :

  • Písomný test
  • Návrh DPS v programe Eagle
  • Praktická časť osádzanie SMD súčiastok na DPS

Výsledky boli veľmi pozitívne, Libor Salva v kategórii A obsadil 3 miesto a Matej Žuffa v kategórii B obsadil 3 miesto.

Ďakujem súťažiacim žiakom za vzornú reprezentáciu a kolegom Ing. Jurajovi Nábočíkovi, Bc. Jurajovi Regulymu za pomoc pri príprave žiakov  na súťaž Zenit.

                                                                                                                                                                        PaedDr. Martin Tomaga

                                                                                                             

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná