Vyhodnotenie školského kola súťaže „ZENIT“ v elektronike šk. r. 2018/2019

V 41. týždni zorganizovali učitelia elektroniky teoretickú časť  školského kola súťaže „ Zenit“ v elektronike, pre školský rok 2018/2019 v kategórii B. Súťaž bola realizovaná formou testu, ktorý obsahoval otázky a príklady z elektrotechniky, elektroniky a výpočtovej techniky. Otázky mali jednoznačnú odpoveď a na vypracovanie odpovedí bol stanovený časový limit. Súťažiaci mohli používať katalógovú literatúru a kalkulačky. Do súťaže boli zapojení žiaci II. A,  II.B, II. C, II. D.. Zámerom súťaže je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť  ich k samostatnej tvorivej činnosti a k reprezentácií školy.

V jednotlivých triedach bolo nasledovné umiestnenie:

II.A trieda: 1. Matej Žuffa

                    2. Adam Lešňovský

                    3. Juraj Podstavek

II.B trieda: 1. Roman Fendek

                    2. Lukáš Janolek

                    3. Richard Čecho

II.C trieda: 1. Šimon Púček

                    2. Adrián Tomáň

                    3. Andrej Majdiak

II.D trieda: 1. Nikolas Kavuliak

                    2. Ján Furiel

                    3.Miroslav Turčák

Absolútnym víťazom sa stal Nikolas Kavuliak z II. D  s počtom bodov 25.

Gratulujeme víťazom a ďakujeme všetkým zúčastneným 

Ing. Nabočík Juraj

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná