×

Poznámka

SlideshowFx Plugin: HTTP error 400 - Bad Request

Odborná prax v EDM

Naši žiaci tretieho ročníka odboru programovanie a riadenie CNC strojov, sa v dňoch 13.6. až 15.6.2018 zúčastnili odbornej praxe vo firme EDM s.r.o. Počas tejto praxe si žiaci mohli vyskúšať prácu na trojosom obrábacom stroji Quaser MV214 pracujúcim pod platformou Heidenhain. Celý čas pracovali pod dozorom kvalifikovaných pracovníkov z firmy, a aj majstra odbornej výchovy. Vďaka tomu si žiaci mohli lepšie osvojiť prácu na obrábacom stroji v reálnych podmienkach. Taktiež im bolo umožnené vyrobiť si výrobky na základe ich vlastného návrhu, ktoré si následne mohli vziať domov. Podľa vyjadrení žiakov sa im takýto odborný výcvik páčil a privítali by aj keby trval dlhšie.

 

{sfx ...}

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná