×

Poznámka

SlideshowFx Plugin: HTTP error 400 - Bad Request

Zelený plenér 2018

    V dňoch  11. až 15.júna 2018 sa žiaci 1.ročníka strednej umeleckej školy zúčastnili povinného krajinárskeho kurzu v rekreačnom stredisku  pri Ústí nad Priehradou.

Absolvovanie tohto podujatia je povinné a vyplýva priamo z ŠVP. Trvá 5 dní po 7 vyučovacích hodín. Hlavným cieľom kreslenia v plenéri je rozšírenie  kresliarskych i maliarskych  zručností žiakov spojené s hľadaním nových možností využitia krajinárskych motívom  od detailu až po veľké celky.  Žiak mal vytvoriť každý deň dve práce, ktoré budú zarátané do celkovej klasifikácie  odbornej umeleckej praxe.

Prakticky po celý týždeň 23 žiakov 1.AUG priamo v prírode kreslilo a maľovalo pod  odborným vedením Mgr. Art. Miroslava Knapa, Mgr. Jána Suška. Mgr. Mareka Medveckého a Mgr. Kataríny Kovalčíkovej.

Samozrejme, že všetko  nebolo iba o kreslení a maľovaní. Žiaci mali dostatok času aj na iné mimovyučovacie aktivity zábavného charakteru. Azda najzaujímavejším  momentom bola  návšteva vnútorných priestorov priehradného múru Oravskej priehrady. Ale vari viacej povedia priložené fotografie.

                                                                                                                                   F4

 

{sfx ...}

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná