Vyhodnotenie súťaže Mladá slovenská poviedka

V mesiaci november som sa zúčastnila vyhodnotenia celoštátnej súťaže mladých autorov – 14. ročníka Mladej slovenskej poviedky 2017, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Súťažila som s poviedkou Dve v jednej, s ktorou som získala čestné uznanie.

Po príchode do knižnice už od začiatku panovala príjemná atmosféra. Na vyhodnotenie prišli ľudia z rôznych kútov Slovenska. Hneď na začiatku sme sa boli zapísať a potom sme sa mohli občerstviť chlebíčkom, koláčom a rôznymi pochutinami, ktoré tam boli. Dokonca prišla aj televízia z Dolného Kubína.

Program sa začínal hudobným vystúpením otca a dcéry, ktorí hrali na husliach. Po vystúpení sme boli oboznámení s porotou a s celkovým programom vyhlásenia. Keď sa ceny odovzdali, začali sa postupne po kategóriách rozbory diel. Veľmi sa mi páčilo, že sa vyhlásenia zúčastnil aj 5-násobný majster Slovenska v recitačnej súťaži  Hviezdoslavov Kubín, ktorý čítal niektoré poviedky. Pri jeho prejave ste nevedeli, čo je lepšie – či je poviedka taká dobrá alebo jeho prednes. Niekedy ste mali z toho až husiu kožu. Taktiež sa mi veľmi páčilo ako ostatní autori prichádzali k inšpiráciám. Nečakala som, čím všetkým sa človek dokáže inšpirovať. V jednom prípade to bol napríklad náhrobný kameň.

Po skončení vyhlásenia som odchádzala s dobrým pocitom a teším sa na ďalší ročník tejto súťaže.

„V mene učiteľov slovenského jazyka a literatúry by som chcela Dominike zablahoželať k tomuto úspechu.  Je to už jej tretie veľké ocenenie na celoslovenskej úrovni v literárnej tvorbe. Veríme, že táto mladá autorka ešte nenapísala svoje posledné slovo a bude nás ďalej tešiť svojimi poviedkami...“        T.Rosinová

 

                                                                                                                  Dominika Mikušková (III.AUG)

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná