SPOMIENKA NA SKUTOČNÉHO HRDINU

gabcik

,,O Jozefovi Gabčíkovi som prvýkrát počul na výstave, venovanej tomuto slovenskému hrdinovi druhej svetovej vojny. Teraz už viem, že to bol veľmi statočný chlap, ktorý bojoval proti zlu a za svoju vlasť. Najviac sa mi na ňom páčilo, že sa nikdy nevzdal a to ani proti stonásobnej presile.“ S touto novou skúsenosťou odchádzal Erik Macura, žiak I.D z výstavy s názvom ,,Jozef Gabčík – hrdina druhej svetovej vojny“. Táto výstava spojená s prednáškou sa uskutočnila v klubovni Spojenej školy v Nižnej v poslednom mesiaci uplynulého školského roku. Jej zámerom bolo pripomenúť žiakom našej školy 75. výročie hrdinského činu a rovnako aj  hrdinskej smrti jedného z našich najvýznamnejších vojakov druhej svetovej vojny. Jozef Gabčík spolu s Janom Kubišom ako správni vojaci splnili rozkaz a v Prahe 27. mája 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha, tretieho najvplyvnejšieho muža nacistického Nemecka a hlavného architekta holokaustu. Atentát na tyrana a následne posledný boj  Gabčíka a Kubiša, ktorý sa odohral 18. júna 1942  v pražskom pravoslávnom kostole sv. Cyrila a Metoda, vstúpili do dejín a dodnes sa o tom píšu knihy a natáčajú filmy. Výchovno-vzdelávacie podujatie o výnimočnom slovenskom vojakovi bolo súčasťou projektu ,,Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie“, ktorého vyhlasovateľom je odbor školstva športu Žilinského samosprávneho kraja. O tom, že projekt o Jozefovi Gabčíkovi stredoškolskú mládež zaujal, svedčia aj tieto vyjadrenia žiakov Spojenej školy v Nižnej:

,,Jozef Gabčík  bol podľa mňa veľmi odvážny a nebojácny vojnový hrdina. Jeho príbeh je až neskutočný. Po páde Česko-Slovenska a porážke Francúzska, za ktoré tiež bojoval, sa nevrátil domov, ale sa rozhodol bojovať proti nacizmu ďalej. Dobrovoľne sa prihlásil do česko-slovenskej armády vo Veľkej Británii, čo tiež vypovedá o jeho sile a odvahe bojovať proti zlu, ktoré vtedy nacistické Nemecko spôsobovalo. Aj keď vedel, že ide takmer na istú smrť, nebál sa postaviť tvárou v tvár Reinhardovi Heydrichovi. Po úspešnom atentáte na tohto vojnového zločinca sa so svojimi kamarátmi ukryl v jednom z pražských kostolov a  nevzdal sa ani vtedy, keď bojoval proti obrovskej presile. Takýmto ľuďom ako on patrí zaslúžená pocta. Vyznamenania sú len odleskom jeho statočnosti a odvážneho činu. So svojimi šiestimi spolubojovníkmi zomrel so cťou a slávou. (Jakub Murín, III.A)

,,Jeho príbeh je veľmi silný. Veril v seba a v to, že nemusí byť generál, aby sa s nacistami porátal. Bol to odhodlaný mladý muž, ktorý dokázal svoj strach premeniť na odvahu a vôľu urobiť aj nemožné. So svojimi šiestimi priateľmi bojoval až do posledného dychu, a preto je skutočný hrdina.“ (Jakub Hajdúk, III.A)

,,Zaujala ma Gabčíkova odvaha a aj to, že sa nikdy nevzdal a dokázal sa postaviť proti zločineckému režimu. Keď išiel na svoju misiu, vedel, že ide na istú smrť, ale aj tak bol odhodlaný splniť rozkaz. Nebál sa, lebo vedel, že bojuje za správnu vec, ktorá môže ovplyvniť nielen život v jeho vlasti, ale aj v celej Európe. Myslím si, že vďaka tejto výstave som lepšie pochopil dejiny druhej svetovej vojny  a význam slova hrdina.“ (Samuel  Furťo, I.D)

,,Bol to normálny človek, ktorý  chcel, aby aj svet bol normálny. Ako hrdý Slovák chcel pomôcť svojmu národu a ako hrdý občan Česko-Slovenska aj svojmu štátu. Nebol z tých, ktorí by sa podvolili Hitlerovej moci. Mal guráž, aby ukázal, že nie je ovca, ktorá ide s davom. Nám Slovákom pomohol zapísať sa do dejín v dobrom svetle. Bol odvážny, nemal strach postaviť sa proti jednému z najmocnejších predstaviteľov Tretej ríše.“ (Matúš Hurťák, III.A)

Na uvedenej výstave boli dobové materiály, fotografie, filmové ukážky a výstava kníh o Gabčíkovom hrdinskom čine vhodne doplnené aj o výtvarné práce žiakov s umeleckým zameraním. Mladí umelci svoj prístup k tejto téme zhodnotili takto:

,,Historickú tému o Jozefovi Gabčíkovi som spracovala preto, lebo sa mi veľmi páčilo, akí odvážni boli Česi a Slováci; ako bojovali za svoju vlasť, aj keď vedeli, že môžu prísť o život. Obdivujem takýchto ľudí, a preto som vytvorila výtvarnú prácu, aby sa na hrôzy vojny a činy hrdinov nikdy nezabudlo.“ (Karolína Žuffová, III.G)

,,Páčila sa mi myšlienka pretvoriť kúsok dejín na papieri. Príbeh Jozefa Gabčíka ma veľmi zaujal. Tento hrdina menil dejiny nielen nás Slovákov, ale aj celej Európy. Myslím si, že pre nás žiakov s umeleckým zameraním je správne spracovávať tieto témy, lebo aj prostredníctvom našich diel môžeme pôsobiť na druhých ľudí a odovzdávať im nové poznanie a posolstvo.“  (Ivana Juriňáková, III.G)

Názory žiakov Spojenej školy v Nižnej na danú tému jasne potvrdzujú zmysel  výstavy, ktorej cieľom bolo priblížiť životný príbeh Jozefa Gabčíka a jeho boj proti nacizmu. Práve inšpiratívny príklad tohto slovenského hrdinu môže pomôcť súčasnej mladej generácii lepšie pochopiť, čo je opravdivé hrdinstvo a vlastenectvo a aké riziká so sebou prinášajú fašizmus a extrémizmus.

Miloš Kázik

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná