Spojená škola - novinky (356)

SPOMIENKA NA SKUTOČNÉHO HRDINU

štvrtok, 06 júl 2017 05:28

gabcik

,,O Jozefovi Gabčíkovi som prvýkrát počul na výstave, venovanej tomuto slovenskému hrdinovi druhej svetovej vojny. Teraz už viem, že to bol veľmi statočný chlap, ktorý bojoval proti zlu a za svoju vlasť. Najviac sa mi na ňom páčilo, že sa nikdy nevzdal a to ani proti stonásobnej presile.“ S touto novou skúsenosťou odchádzal Erik Macura, žiak I.D z výstavy s názvom ,,Jozef Gabčík – hrdina druhej svetovej vojny“. Táto výstava spojená s prednáškou sa uskutočnila v klubovni Spojenej školy v Nižnej v poslednom mesiaci uplynulého školského roku.

Výstava "Hviezdoslavov Kubín"

piatok, 23 jún 2017 08:12

Dňa 19. 6. 2017 sa uskutočnila vernisáž výstavy plagátov žiakov Strednej umeleckej školy v Nižnej. Výstava vznikla ako súťažná prehliadka pri príležitosti 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína v spolupráci s MSKS v Dolnom Kubíne. Naši študenti pripravili 76 plagátov, z ktorých bolo vystavených 28 kusov. Súťaž vyhrala Alexandra Chorvátová, ktorej k víťazstvu srdečne blahoželáme.  Do plagátovej tvorby mali  študenti vniesť sviežosť, vtip, originalitu a vystihnúť podstatu z tvorby alebo zo života Pavla Országha Hviezdoslava.

Na Gorazdovi opäť úspešne

piatok, 23 jún 2017 07:15

     Mesiac jún už  vyše 20 rokov patrí celoslovenskej výtvarnej súťaži Gorazdovo výtvarné Námestovo, tematicky zameranej na národnú históriu. Súťaž je súčasťou celoslovenského podujatia XXVIII. ročníka Svätogorazdovských dní na Slovensku.

Porota už tradične vyberala z prác ktoré posielali základné stredné školy z celého Slovenska.  Žiaci našej strednej umeleckej školy opäť nesklamali.  Získali nasledujúce ocenenia.

Župná kalokagatia 2017

piatok, 16 jún 2017 06:41

          Antické chápanie krásy ľudskej bytosti je spojenie „krásne telo, krásny duch“. Aj v časoch nie tak dávnych bolo rozvíjanie všestranne harmonickej osobnosti podstatou výchovy a vzdelávania na školách. Že sa k týmto myšlienkam začíname vracať, svedčí aj ďalšie kolo Župnej kalokagatie, ktoré sa konalo už tradične na zdravotnej škole v Dolnom Kubíne.

Športový deň pre deti s Downovým syndrómom na Orave, alebo Stretnutie sa s „inakosťou“.

štvrtok, 15 jún 2017 07:33

My dospelí sme mali málo príležitostí sa stretnúť s inakosťou“ ako naše deti.  My im musíme dať príležitosť.

Musíme zmeniť nás, aby z našich detí vyrástli tolerantní a otvorení dospelí ľudia.

                                                                                                             (Výňatok z časopisu Integrácia)

"Energetika nás baví"

streda, 14 jún 2017 08:57

Dňa 12. a 13. júna 2017 nás navštívili žiaci zo základnej školy na Medvedzí a v Nižnej. Zúčastnili sa edukačného procesu zážitkovou formou pod názvom: "Energetika nás baví". Naši žiaci a pani učiteľky si pre nich pripravili zaujímavý program rozdelený do troch častí, kde sa mohli dozvedieť viac o alternatívnych zdrojoch energie, o možnostiach ich využitia a  o uvedomelom využívaní a šetrení energie. Taktiež si mohli vyskúšať ako funguje solárna energia a modely jednotlivých druhov alternatívnych energií, ktoré pripravili naši žiaci.

Strana 1 z 60

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná