Májová tradícia

utorok, 30 jún 2015 08:24

Medzi tradičné zvyky na Slovensku patrí aj stavanie májov. Máj ako symbol prebúdzajúceho sa života, prírody, ale aj romantický symbol lásky. V minulosti máj označoval dievča súce na vydaj. Stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. Kedysi sa stavali máje v noci, ticho a tajne, neskôr hlučne s
veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života symbolicky uprostred námestia v obci, meste, aby nám pripomenul dávne tradície predkov.

Veľkonočné tvorenie

utorok, 16 jún 2015 06:39

Tradície prichádzajúcej Veľkej noci sme si priblížili dňa 25. marca na internátnej tvorivej dielni. Chlapci sa učili zapletať korbáče na šibačku z vŕbového prútia. Dievčatá zase vytvárali motané hniezda z vlny a vyzdobovali ich rôznymi veľkonočnými a jarnými dekoráciami. Oboznámili sa aj s technikou drôtovania kraslíc, ktorú budeme zdokonaľovať na budúci rok. Príjemnú pracovnú atmosféru dotvorilo rozprávanie zážitkov a tradícií žiakov z veľkonočných oblievačiek.

Valentínske posedenie

nedeľa, 29 marec 2015 10:34

Sviatok sv.Valentína sme si pripomenuli aj na školskom internáte dňa 12. februára spoločným posedením chlapcov a dievčat . Tradíciu a význam tohto sviatku sme si priblížili súťažným kvízom. Potom chlapci darovali dievčatám srdiečka s menovkou, ktoré pre ne zhotovili. Posedenie sme si spríjemnili aj spoločným pozeraním rozprávok , rozhovormi pri chutnom čaji a čajovom pečive.

Maškarný večierok

pondelok, 09 február 2015 14:02

Veselé tradície a zvyky fašiangových dní sme si v našom internáte pripomenuli 4. februára. V tento deň sme zorganizovali maškarný večierok. Popoludní si žiaci pripravovali masky, ale aj večerné pohostenie v podobe šišiek a slaného kysnutého pečiva.

Predvianočné aktivity

nedeľa, 01 február 2015 16:10

Atmosféru blížiacich sa Vianočných sviatkov sme si v školskom internáte spríjemnili výzdobou stromčeka vo vestibule i výzdobou poschodí na jednotlivých výchovných skupinách. Piekli sme vianočné oblátky a trubičky, zhotovovali rôzne vianočné ozdoby a dekorácie, pripravovali sme vianočné posedenie. Nezabudli sme ani na Mikuláša, ktorý na internát zavítal 4. decembra v sprievode s čertami a anjelmi. Navštívil každú izbu a všetkých obdaril sladkou odmenou. V tento deň sme zorganizovali aj mikulášsky turnaj vo futbale. Medzi sebou súťažilo 6 družstiev. Najlepšími boli družstvá v zložení: M. Záň, J. Janťák, T. Rabčan a M. Otruba, M. Brnický, M. Revaj. Odmenou im bola chutná pizza.

Vianočná večera

piatok, 12 december 2014 17:13

V stredu 10. decembra sa internát našej školy niesol v duchu nadchádzajúcich Vianočných sviatkov. Žiaci spolu s vychovávateľmi si pripravili vianočné stretnutie so spoločnou večerou, ktoré si spestrili kultúrnym programom. Po vianočných vinšovačkách žiakov a hudobných vstupoch Adriána Sochu sa k žiakom prihovoril aj riaditeľ školy Ing. Peter Smolár.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná