Marec - mesiac knihy v Školskej Knižnici

utorok, 30 jún 2015 09:07

Dňa 30.03.02015 p. Habovštiaková vedúca školskej knižnice pripravila pre žiakov ŠI kvíz „ČO JA VIEM?" Tohto kvízu sa zúčastnili žiaci nášho ŠI. Súťažili v trojčlenných družstvách. Za svoje vedomosti si zaslúžene odniesli odmeny.

Celointernátna akcia „BONA FORTUNA" – Veľa šťastia

utorok, 30 jún 2015 09:02

Jeden z dôvodov, prečo máme radi školský internát sú akcie, ktoré pre nás naši p. vychovávatelia organizujú. Na dnešný deň 4 .5. 2015 nám p. Smolárová pozvala členov z občianského združenia JARA GAŽU (muzikálový spevák, herec v hudobných skupinách Arzén a OFF) a RADKA PAŽEJA (moderátor spoločenských podujatí, hudobník v skupine OFF). Predstavili sa nám s ich výchovným koncertom BONA FORTUNA (veľa šťastia). Tento koncert obsahoval motivačné pesničky, pesničky o medziľudských vzťahoch a pesničky o enviromentálnych problémoch.

Staroslovania medzi nami

utorok, 30 jún 2015 09:00

V pondelok 18. mája k nám zavítala skupina historického šermu Staroslovania z Podbieľa. Vladyka Bojimír a zároveň vedúci skupiny Kristián Furiak nám predstavil túto skupinu. Zaoberá sa najstarším obdobím našich národných dejín, obdobím Veľkej Moravy. Snažia sa podľa možností čo najvernejšie napodobniť život v tomto období a predstaviť ho širokej verejnosti. Okrem historického šermu sa venujú aj historickej lukostreľbe a remeslám. Spolu so svojimi pomocníkmi nám predstavili jednotlivé časti dobového oblečenia mužov i žien a tiež dobové zbrane. Potom sa obliekli do bojovej zbroje a predviedli nám ukážky bitky. Niektorí dobrovoľníci si mohli bojové triky s mečom aj vyskúšať.

Jarná grilovačka

utorok, 30 jún 2015 08:40

Dňa 5. mája sme sa popoludní všetci spoločne stretli na školskom dvore pri jarnej grilovačke. Sme radi, že nám počasie v tento deň prialo a tak sme si mohli pod altánkom toto stretnutie vychutnať aj s našimi maturantmi. Výborná grilovaná klobása, družný rozhovor a dobrá nálada prispeli k vydarenej internátnej akcii.

Májová tradícia

utorok, 30 jún 2015 08:24

Medzi tradičné zvyky na Slovensku patrí aj stavanie májov. Máj ako symbol prebúdzajúceho sa života, prírody, ale aj romantický symbol lásky. V minulosti máj označoval dievča súce na vydaj. Stal sa symbolom vážneho záujmu o dievča. Kedysi sa stavali máje v noci, ticho a tajne, neskôr hlučne s
veselou muzikou. Dnes sa sadí tento symbol života symbolicky uprostred námestia v obci, meste, aby nám pripomenul dávne tradície predkov.

Veľkonočné tvorenie

utorok, 16 jún 2015 06:39

Tradície prichádzajúcej Veľkej noci sme si priblížili dňa 25. marca na internátnej tvorivej dielni. Chlapci sa učili zapletať korbáče na šibačku z vŕbového prútia. Dievčatá zase vytvárali motané hniezda z vlny a vyzdobovali ich rôznymi veľkonočnými a jarnými dekoráciami. Oboznámili sa aj s technikou drôtovania kraslíc, ktorú budeme zdokonaľovať na budúci rok. Príjemnú pracovnú atmosféru dotvorilo rozprávanie zážitkov a tradícií žiakov z veľkonočných oblievačiek.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná