Exkurzia v Krivej

štvrtok, 28 apríl 2016 18:00

Vo štvrtok 21. apríla sme zavítali na exkurziu do Krivej. Navštívili sme Spoločnosť MTS (Modern Technology Systems), ktorá je výrobcom  kompletných  technologických  zariadení, s vlastným vývojom , pre podniky z automobilového a elektrotechnického priemyslu. V úvodnej prezentácii nás pani Ing. Michaela Furdeková oboznámila  o vzniku a fungovaní firmy, o jej hlavných zmluvných partneroch a výrobnej činnosti. Potom sme si prezreli aj výrobné haly, kde nám činnosť a výrobu  priblížil pán Anton Habovštiak a odpovedal na naše zvedavé otázky.

Prednáška s preventistom policajného zboru

pondelok, 11 apríl 2016 09:16

Dňa 7. apríla sme medzi nami privítali kpt. Mgr. Tibora Šándora preventistu z Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne. Svojou odbornou prednáškou na tému trestnoprávnej zodpovednosti mládeže nás všetkých veľmi zaujal. Poukázal na rôzne negatívne prejavy správania mládeže ako šikanovanie, vydieranie, ublíženie na zdraví, zneužívanie sociálnych sietí, vydieranie a upozornil aj na nebezpečenstvo internetových známostí. V závere svoje rozprávanie spestril krátkymi videoukážkami, žiaci si mohli tiež vyskúšať simulačné okuliare na vplyv alkoholu a drog a odpovedal na otázky žiakov.

Marec mesiac knihy

streda, 06 apríl 2016 08:03

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Pri tejto príležitosti sme si trochu zasúťažili a preverili naše literárne vedomosti. Súťažný kvíz sa uskutočnil dňa 17. marca v priestoroch knižnice. Tvorili ho štyri súťažné kolá: 1. Literárny milionár, 2. K textu priraď meno spisovateľa, 3. Vysvetli význam cudzích slov, 4. Príslovia a porekadlá. Medzi sebou súťažili štvorčlenné družstvá z každej výchovnej skupiny:    

Fašiangy v školskom internáte

streda, 06 apríl 2016 07:58

Do tejto súťaže sa zapojili poschodia a spočívala v tom, že každé poschodie upečie v kuchynke šišky, ktoré budú hodnotené druhými poschodiami. Po upečení šišiek sa všetci stretli v školskej jedálni, kde každý ochutnal šišky, ktoré im ponúkli druhé poschodia. Ku šiškám sa podával aj čaj. Po ochutnávke sme sa zhodli, že všetky šišky boli veľmi chutné a všetky si zaslúžili vyhrať. Večer sa uskutočnil maškarný ples, kde sa o hudbu postaral DJ QWERTY. Atmosféra pri pečení aj ochutnávaní bola veľmi dobrá. Za organizáciu ďakujeme našim vychovávateľom.

Internátny minifutbalový turnaj

streda, 06 apríl 2016 07:56

O tento turnaj bol veľký záujem zo strany žiakov. Celkovo sa na tomto turnaji zúčastnilo päť tímov. V každom boli traja žiaci. Všetkým to išlo veľmi dobre, ale vyhrať mohol len jeden a to bol tím tých najstarších z internátu. Bol to tím Mateja Záňa. Síce vyhral len jeden tím, ale všetci boli spravodlivo odmenení pizzou, ktorá bola mimochodom veľmi chutná. Celý turnaj prebehol veľmi dobre, nikto sa nezranil a celkovo tam bola príjemná atmosféra. Za organizáciu tohto turnaja uskutočneného dňa 24. februára ďakujeme internátnej rade.

VIANOČNÁ VEČERA

piatok, 08 január 2016 09:57

Sviatočnou a veľmi príjemnou spoločnou akciou je internátna vianočná večera. Tá sa uskutočnila dňa 16. decembra. Žiaci spolu s vychovávateľmi sviatočne vyzdobili jedáleň a stoly, pani kuchárky pripravili vianočné menu. Slávnostnú atmosféru tomuto večeru dodali aj vinše a vianočné koledy. Tie zazneli v úvode tohto večera v krátkom programe našich žiakov. Duchovnú hodnotu Vianočných sviatkov a spoločných stretnutí nám priblížil vo svojom príhovore riaditeľ školy Ing. Peter Smolár.

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná