Návšteva galérie Márie Medveckej v Tvrdošíne

 

  Dňa 26. 09. 2018 náš kolektív  školského internátu navštívil galériu známej národnej umelkyne Márie Medveckej, kde mal vystavené svoje diela aj umelec a výtvarník Hieroným Balko pod názvom „ Snívanie v podkroví.“  Odborný výklad nám poskytla p. M. Lucká ktorá nás oboznámila s tvorbou a životom známej umelkyne. Výstavu sme spojili aj s prehliadkou diel umelca a výtvarníka Hieronyma Balka, ktorý nás poctil svojou prítomnosťou a uviedol nás do podkrovia galérie kde  nám porozprával  o svojej tvorbe a dielach ktoré v galérii vystavoval pod názvom „Snívanie v podkroví“,  kde sme naozaj snívali  a nadchýnali sa jeho umením. Diela umelcov nás veľmi očarili. Odišli sme s pocitom naplnenia krásy umenia, estetického cítenia a vnímania  diel našich významných  umelcov.

Kolektív školského internátu pri Spojenej škole Nižná.

 

 

 

 

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná