×

Poznámka

SlideshowFx Plugin: HTTP error 400 - Bad Request

Mikuláš na školskom internáte.

Dňa 06. 12. 2017 v odpoludňajších hodinách sa na internáte našej školy konala milá akcia. Prišiel k nám svätý Mikuláš. Každá skupina aj s pani vychovávateľkou pripravila malé pohostenie pre tak vzácnu návštevu, ktorú každý radostne očakával. Chlapci so 4. pos. a p. vychovávateľka Smolárová pripravili chutné štrúdle, dievčatá s 3. pos. s p. vychovávateľkou Gondovou, upiekli medovníčky a chlapci s 2. pos. s p. vychovávateľkou Džubekovou upiekli vianočné oblátky. Svätý Mikuláš s dvoma anjelikmi a čertom za odmenu porozdávali balíčky a skupiny sa poďakovali vianočnou pesničkou alebo modlitbou. Veľmi nás to teší, že aj táto tradícia má ešte stále miesto na našom internáte. 

Kolektív žiakov školského internátu.

{sfx ...}

Zasielanie noviniek

Zaregistruj sa a budeš informovaný o dôležitých udalostiach na škole, o školskom časopise alebo pripravovaných udalostiach
Budeš priamo v dianí a nič ti neunikne

Sme tu pre Vás

Telefón: +421 43 5381405
Email: ssnizna@ssnizna.sk

Spojená škola
Hattalova 471
027 43 Nižná